Wspieramy branżę medyczną w kompleksowym zarządzaniu placówkami badawczymi i ochrony zdrowia. Nasz inteligentny system lokalizacji zasobów pozwala precyzyjnie zarządzać biznesem i uszczelniać procedury bezpieczeństwa na terenie wskazanego obiektu: nadając dostępy i uprawnienia, a także pozwalając na szybką lokalizację personelu w sytuacjach wymagających nagłego wsparcia lub pomocy.

Branża medyczna to sektor wrażliwy, gdzie szczególnie ważne są względy bezpieczeństwa i uprawnień personelu. W trosce o możliwie najlepsze zarządzanie placówkami badawczymi i ochrony zdrowia, stworzyliśmy Romotus – zaawansowane rozwiązanie AIUT, które pozwala na bieżący monitoring pracy zespołu i personalne nadawanie uprawnień do przebywania w dowolnie konfigurowanych strefach na terenie szpitala czy laboratorium.

Zyskaj zaawansowaną wiedzę o rzeczywistej lokalizacji personelu na terenie Twojej placówki. Nasz system monitoruje dowolnie wskazaną przestrzeń, uwzględniając strefy specjalne, w tym wyłączone lub o ograniczonym dostępie – i w sposób pożądany przez administratora, alarmuje o wkroczeniu osoby nieuprawnionej (lub/i pojazdu) w obszar strefy poufnej. Poznaj nasze możliwości i szczegóły rozwiązania.

Specjalizacje współpracujące

Ekosystem IoT

Rozwiązania, które mogą pracować dla Ciebie: inteligentne ekosystemy monitoringu, lokalizacji i zdalnego odczytu w technologii IoT.

Centrum analizy danych

Kreujemy nową wiedzę biznesową w oparciu o zaawansowaną analizę danych.

Projekty wykonawcze i dokumentacja

Dla realizowanych projektów prowadzimy pełną dokumentację wykonawczą i projektową.

Przemysł 4.0

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu i biznesu. Zapytaj o zdalne wdrożenia.

Software i integracja danych

Tworzymy wysokiej klasy systemy i aplikacje dla zarządzania przedsiębiorstwem, w tym produkcją i procesami biznesowymi.

Systemy IT

Optymalizuj procesy dzięki zaawansowanym systemom dla przemysłu i biznesu. Poznaj rozwiązania i możliwości.

Systemy wizyjne

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla zarządzania produkcją i terminalami paliwowymi wykorzystujące zaawansowane systemy wizyjne.

Systemy zarządzania dla terminali paliwowych

Nasze rozwiązanie pozwala na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym logistyką przemysłową i dostawami paliwa na stacjach i terminalach paliw.

Uruchomienie i testy

Prowadzimy wdrożenia pod klucz zaawansowanej automatyki przemysłowej wraz z fazą testów w naszej siedzibie.

Usługi zaawansowane

Zaawansowane technologie AIUT w Przemyśle 4.0: wirtualne wdrożenia, inteligentne roboty, systemy lokalizacji zasobów i zarządzania przedsiębiorstwem.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?