Automatyzujemy procesy produkcyjne w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym i cementowo-wapienniczym. Dostarczamy pod klucz zaawansowane systemy i instalacje. Prowadzimy prace badawcze, tworzymy i wdrażamy nowe oraz modernizujemy instalacje klienta. Stale rozszerzamy swoją ofertę w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, wprowadzając na rynek nowoczesne rozwiązania. Poznaj nasze możliwości.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego wykorzystania i nadzorowania procesów chemicznych w przemyśle. Nasze zaawansowane rozwiązania z dziedziny inżynierii procesowej wspomagają prowadzenie bezpiecznego i wydajnego procesu produkcji, automatyzując i przyspieszając pracę, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa i dla ochrony środowiska naturalnego.

Dostarczamy rozwiązania m.in. dla fabryk kwasu siarkowego (produkcja siarki i związków siarki) oraz branży paliwowej (instalacje i systemy dla baz paliw, a także kompletne instalacje odzysku par benzyn). Nasze instalacje pracują ponadto przy produkcji nawozów sztucznych oraz innych związków nieorganicznych. Zespół inżynierski działu Automatyki Procesów Ciągłych – Chemia AIUT odpowiada za kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, w tym analizę techniczno-kosztową, opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, dostawę i montaż wyposażenia, rozruch instalacji wraz ze szkoleniem kadry klienta, ponadto dokumentację koncesyjną oraz powykonawczą.

AIUT projektuje i dostarcza pod klucz m.in.:

  • instalacje do produkcji kwasu siarkowego
  • instalacje do transportu i składowania siarki
  • układy suszarni nawozów sztucznych
  • układy konfekcjonowania substancji chemicznych
  • instalacje rozładunku oleju roślinnego z autocystern i cystern kolejowych
  • instalacje przeładunku oleju roślinnego i estrów
  • instalacje paliw ciekłych i produktów chemicznych
  • kompletne instalacje odzysku par benzyn
  • układy hermetyzacji i redukcji związków lotnych
  • układy sterowania biogazowni

Specjalizacje współpracujące

Automatyka procesów ciągłych – chemia

Dostarczamy pod klucz instalacje dla fabryk kwasu siarkowego i branży petrochemicznej oraz rozwiązania z obszaru chemii nieorganicznej i pokrewnych.

Automatyzacja procesów dyskretnych

Oferujemy zaawansowane systemy sterowania i kontroli, pozwalające na zautomatyzowane zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Automatyzacja procesów pomocnicznych

Automatyzuj procesy transportowe i zarządzanie magazynem w swoim przedsiębiorstwie. Stwórz jeden spójny ekosystem produkcyjny.

Automatyzacja procesów produkcyjnych

Zapewniamy pełną automatyzację procesów produkcyjnych niezależnie od specyfiki zakładu.

Badania i kontrola

Prowadzimy zaawansowane procedury kontroli i badania systemów na wszystkich etapach wdrożenia.

Elektryka

Realizujemy kompleksowe projekty z zakresu automatyki i elektryki przemysłowej. Poznaj kompetencje naszego warsztatu elektrycznego.

Montaż

Technologie montażowe AIUT pozwalają nam tworzyć kompleksowe rozwiązania dla niemal każdej branży.

Obróbka laserowa

W naszych realizacjach wykorzystujemy nowoczesne metody obróbki, w tym cięcie i spawanie laserowe.

Obróbka tworzyw sztucznych

Stosując nowoczesne technologie i sprawdzone metody mamy pewność, że nasze rozwiązania spełniają najwyższe normy.

Obróbka metalu

Bogate doświadczenie w obróbce metali pozwala nam na dowolne modyfikacje i wykonanie elementów zgodnie z założeniami.

Projekty wykonawcze i dokumentacja

Dla realizowanych projektów prowadzimy pełną dokumentację wykonawczą i projektową.

Software i integracja danych

Tworzymy wysokiej klasy systemy i aplikacje dla zarządzania przedsiębiorstwem, w tym produkcją i procesami biznesowymi.

Spawanie i zgrzewanie

Dostarczamy wydajne rozwiązania spawalnicze w oparciu o technologie spawania zrobotyzowanego. Sprawdź nasze możliwości.

Systemy dozowania

Projektowane i wdrażane przez nas systemy dozowania pozwolą zwiększyć efektywność pracy zakładu przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa.

Systemy IT

Optymalizuj procesy dzięki zaawansowanym systemom dla przemysłu i biznesu. Poznaj rozwiązania i możliwości.

Systemy sterowania

Projektujemy zaawansowane systemy sterowania procesami produkcyjnymi.

Systemy wizyjne

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla zarządzania produkcją i terminalami paliwowymi wykorzystujące zaawansowane systemy wizyjne.

Szafy sterownicze i elektryczne

Specjalizujemy się w prefabrykacji szaf elektrycznych i sterowniczych.

Uruchomienie i testy

Prowadzimy wdrożenia pod klucz zaawansowanej automatyki przemysłowej wraz z fazą testów w naszej siedzibie.

Usługi zaawansowane

Zaawansowane technologie AIUT w Przemyśle 4.0: wirtualne wdrożenia, inteligentne roboty, systemy lokalizacji zasobów i zarządzania przedsiębiorstwem.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?