Automatyzacja procesów produkcji mebli pozwala na znaczącą redukcję kosztów wytwarzania i operacyjnych. Decyzja producentów mebli o automatyzacji produkcji i procesów pomocniczych uważana jest za kluczową dla utrzymania lub uzyskania przez firmę pozycji lidera na konkurencyjnym rynku. Potwierdzają to przykłady wdrożeń i doświadczenia naszych klientów.

AIUT dostarcza kompletne, zrobotyzowane linie, stanowiska i systemy produkcyjne dla przedsiębiorstw meblarskich na rynku europejskim, w tym polskim. Nasze rozwiązania gwarantują spójność działalności przedsiębiorstwa, automatyzację zamówień personalizowanych oraz możliwość wytwarzania krótkich serii produktowych bez ingerencji w główny ciąg technologiczny. 

Produkcja na życzenie konsumenta, to wyzwanie, z jakim mierzą się producenci mebli na całym świecie. Rozwiązaniem jest automatyzacja i robotyzacja głównych ciągów wytwórczych, jak również zarządzanie w oparciu o spójny komunikacyjnie ekosystem. Nasze doświadczenie i know-how pozwalają nam projektować i dostarczać pod klucz kompletne linie produkcyjne. Jednocześnie dzięki zaawansowanym rozwiązaniom z grupy AIUT EAM&IoT (EAM&Internet Rzeczy), zapewniamy elastyczne kierowanie całą organizacją, w tym produkcją i procesami biznesowymi. Nasze systemy umożliwiają planowanie i nadzorowanie każdego etapu wytwórczego, jak również pracy załogi, tworząc spójną komunikacyjnie platformę zarządczą. Wdrożone rozwiązanie zapewnia pełną integrację danych z różnych stref działalności firmy. Elastyczna architektura systemów AIUT pozwala nam łatwo dostosować je do potrzeb danego zakładu. Nasze rozwiązania gwarantują automatyzację produkcji krótkoseryjnej i personalizowanej oraz wysoką jakość i powtarzalność procesu wytwórczego dla osiągnięcia jak najlepszego produktu końcowego. Zapewniamy swobodną integrację z systemami macierzystymi przedsiębiorstwa, automatyzując przepływ informacji i usprawniając m.in. etap projektowania i wprowadzania do produkcji nowych wzorów i kolekcji.

Nasze inteligentne rozwiązania z wykorzystaniem autonomicznych robotów mobilnych i systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej, pozwalają ponadto na automatyzację pracy w obszarach transportu wewnątrzzakładowego i magazynu. Poznaj nasze specjalizacje i produkty.

Specjalizacje współpracujące

Automatyzacja procesów dyskretnych

Oferujemy zaawansowane systemy sterowania i kontroli, pozwalające na zautomatyzowane zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Automatyzacja procesów pomocnicznych

Automatyzuj procesy transportowe i zarządzanie magazynem w swoim przedsiębiorstwie. Stwórz jeden spójny ekosystem produkcyjny.

Automatyzacja procesów produkcyjnych

Zapewniamy pełną automatyzację procesów produkcyjnych niezależnie od specyfiki zakładu.

Badania i kontrola

Prowadzimy zaawansowane procedury kontroli i badania systemów na wszystkich etapach wdrożenia.

Elektryka

Realizujemy kompleksowe projekty z zakresu automatyki i elektryki przemysłowej. Poznaj kompetencje naszego warsztatu elektrycznego.

Mechatronika

Posiadamy własny warsztat mechaniczny i elektryczny. Nasi inżynierowie tworzą zaawansowane rozwiązania z zakresu robotyzacji i automatyzacji zakładów.

Montaż

Technologie montażowe AIUT pozwalają nam tworzyć kompleksowe rozwiązania dla niemal każdej branży.

Obróbka laserowa

W naszych realizacjach wykorzystujemy nowoczesne metody obróbki, w tym cięcie i spawanie laserowe.

Obróbka tworzyw sztucznych

Stosując nowoczesne technologie i sprawdzone metody mamy pewność, że nasze rozwiązania spełniają najwyższe normy.

Obróbka metalu

Bogate doświadczenie w obróbce metali pozwala nam na dowolne modyfikacje i wykonanie elementów zgodnie z założeniami.

Projekty wykonawcze i dokumentacja

Dla realizowanych projektów prowadzimy pełną dokumentację wykonawczą i projektową.

Przemysł 4.0

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu i biznesu. Zapytaj o zdalne wdrożenia.

Robotyzacja

Specjalizujemy się w projektowaniu i konstruowaniu stanowisk i linii zrobotyzowanych, umożliwiających pełną automatyzację pracy zakładu. Poznaj nasze

Rozwiązania dla transportu materiałów

Poznaj możliwości i zaawansowane systemy AIUT w zakresie szeroko rozumianego transportu materiałów (obszar produkcji, logistyka przemysłowa, monitorin

Software i integracja danych

Tworzymy wysokiej klasy systemy i aplikacje dla zarządzania przedsiębiorstwem, w tym produkcją i procesami biznesowymi.

Spawalnictwo

Posiadamy własny warsztat spawalniczy. Nasze możliwości obejmują łączenie metali, tworzyw sztucznych i włókien.

Systemy dozowania

Projektowane i wdrażane przez nas systemy dozowania pozwolą zwiększyć efektywność pracy zakładu przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa.

Systemy IT

Optymalizuj procesy dzięki zaawansowanym systemom dla przemysłu i biznesu. Poznaj rozwiązania i możliwości.

Systemy sterowania

Projektujemy zaawansowane systemy sterowania procesami produkcyjnymi.

Systemy wizyjne

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla zarządzania produkcją i terminalami paliwowymi wykorzystujące zaawansowane systemy wizyjne.

Szafy sterownicze i elektryczne

Specjalizujemy się w prefabrykacji szaf elektrycznych i sterowniczych.

Uruchomienie i testy

Prowadzimy wdrożenia pod klucz zaawansowanej automatyki przemysłowej wraz z fazą testów w naszej siedzibie.

Usługi zaawansowane

Zaawansowane technologie AIUT w Przemyśle 4.0: wirtualne wdrożenia, inteligentne roboty, systemy lokalizacji zasobów i zarządzania przedsiębiorstwem.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?