Kolejne dwa miasta w sieci AIUT Smart City IoT

W Chorzowie i Świętochłowicach AIUT wdroży inteligentną platformę bezprzewodowych zdalnych odczytów wodomierzy i monitorowania pracy sieci wodociągowej. Rozwiązanie pozwoli m.in. na ograniczenie strat wody, sprawniejsze rozliczenia, szybkie wykrycie wycieków, awarii oraz nadużyć.

Platforma AIUT Smart City IoT to jedno z najnowocześniejszych na rynku rozwiązań do zarządzania siecią wodociągową i ciepłowniczą w oparciu o zaawansowaną analizę danych. Korzystają z niego klienci w Polsce i na świecie. System zapewnia bezprzewodowy, zdalny i automatyczny dostęp do godzinowych odczytów z wodomierzy, bez konieczności inkasenckich wizyt na posesjach.

W Chorzowie i Świętochłowicach pracować będzie łącznie ok. 8,5 tys. urządzeń AIUT montowanych na miernikach, które za pośrednictwem niskokosztowej sieci komunikacyjnej LoRa przekażą do systemu codziennie godzinowe odczyty ze wszystkich wodomierzy należących do Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Budujemy inteligentne miasta

Kolejne samorządy decydują się na wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania miejską siecią wodociągowo-kanalizacyjną od AIUT. Rozwiązanie umożliwia sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem i zautomatyzowanie rozliczeń oraz wygodny kontakt z klientem za pośrednictwem elektronicznego biura obsługi. Tym samym przekłada się na lepsze życie mieszkańców. – Nasze rozwiązania pozwalają na zdalne zarządzanie miejskimi sieciami dostaw mediów, przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwom wodociągowym ciepłowniczym, gazowym i energetycznym, a tym samym zarządcom miast. Znacząco podnoszą też komfort życia mieszkańców – wskazuje Andrzej Madej, zastępca dyrektora branży Smart City IoT w AIUT i dodaje: – Wdrażany przez nas w przedsiębiorstwach wodociągowych system pozwala kontrolować rzeczywisty pobór wody, efektywnie planować jej zakup, eliminować potencjalne awarie oraz szybko i precyzyjnie wykrywać wycieki w ramach sieci. To rozwiązanie, które pozwala samorządom urzeczywistniać wizję Inteligentnych Miast.

Wdrożenie dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowane zostanie w modelu pod klucz. AIUT zapewni kompleksowe wsparcie w cyfrowej transformacji wodociągowej spółki. W ramach realizacji w Chorzowie i Świętochłowicach wybudowana zostanie również energooszczędna sieć komunikacyjna LoRa.

Tym, co dziś czyni nas liderem wdrażania takich rozwiązań jest nie tylko zaawansowana technologia, ale także kompleksowość realizacji, w tym wsparcie przy budowie nowej energooszczędnej sieci radiowej dalekiego zasięgu LoRa w Polsce, za pośrednictwem której zaszyfrowane dane z nakładek radiowych zamontowanych na wodomierzach zostaną przekazane do dedykowanego systemu. To nowe rozwiązanie komunikacyjne pozwoli miastom na szybkie wdrożenie kolejnych projektów opartych na technologii IoT, jak inteligentne parkingi, oświetlenie miejskie czy tożsamy system zdalnego zarządzania miejską siecią gazową – dodaje Andrzej Madej.

Zobacz case study z naszych innych wdrożeń.