Polityka plików cookies

AIUT Sp. z o. o.  z siedzibą w Gliwicach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jej strony internetowe, w związku z czym została opracowana niniejsza Polityka plików cookies.

Pliki cookies są to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników stron WWW. Strony internetowe AIUT Sp. z o. o. korzystają z takich plików w następujących celach:

 • cele techniczne (utrzymanie sesji, dostosowanie wyświetlanych treści do rodzaju urządzenia, z którego korzysta użytkownik, zapamiętywanie zgód itp.),
 • cele analityczne (prowadzenie statystyk, badań ruchu, mierzenie skuteczności akcji reklamowych itp.).

AIUT Sp. z o. o. wykorzystuje następujące typy plików cookies:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie zostają trwale usunięte,
 • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania, zakończenie sesji przeglądarki nie oznacza ich usunięcia.

Zebrane dane są przechowywane przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania stronami www. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane żadnym osobom trzecim, mają do nich dostęp wyłącznie pracownicy AIUT Sp. z o. o.

Każdy użytkownik może dokonać zmiany konfiguracji ustawień plików cookies. Przy czym należy pamiętać, że po ich zablokowaniu strony internetowe mogą nie działać poprawnie.  Lista najczęściej używanych przeglądarek wraz z instrukcjami, w jaki sposób można skonfigurować przedmiotowe ustawienia znajduje się poniżej:

 • Internet Explorer 11:

 Wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 1. Wybierz kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie zdecyduj, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, zablokować je, czy też ma być wyświetlany monit dotyczący plików cookie firmy Microsoft i innych firm.
 • Google Chrome:

 Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.

 1. Wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Zaawansowane.
 3. W sekcji Prywatność wybierz przycisk Ustawienia treści.
 4. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić ustawienia plików cookies: zezwolić na zapisywanie wszystkich, zezwolić na zapisywanie niektórych lub zablokować wszystkie.
 • Firefox:
 1. Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Następnie wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek: aż wygasną, do zamknięcia programu lub wariant pytaj za każdym razem.
 6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

 Dodatkowe informacje na temat polityki plików cookies można uzyskać pod adresem: AIUT Sp. z o. o. ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice, telefonicznie pod numerem: +48 32 775 40 00 lub mailowo: biuro@aiut.com.pl