Produkty

Romotus

Oferujemy nową jakość w zarządzaniu zasobami i pracą. Sprawdź, co potrafi nasza inteligentna platforma do lokalizacji osób i zasobów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i zakładach pracy. Stawiamy na digitalizację biznesu – z myślą o Twojej organizacji.

System lokalizacji zasobów i osób

Lokalizacja dowolnych elementów i obiektów – w tym osób – w przestrzeni hal produkcyjnych i biurowej, to nowe możliwości zarządzania przedsiębiorstwem, jakie daje nasz zaawansowany technologicznie system lokalizacji wewnątrzbudynkowej Romotus. To światowej klasy rozwiązanie do lokalizacji, monitorowania i zabezpieczania obiektów mobilnych oraz pracowników w każdej przestrzeni budynkowej (hala produkcyjna, biurowiec, hotel, placówka medyczna) w czasie rzeczywistym oraz w oparciu o dane historyczne.

Nowa jakość w zarządzaniu zakładem i pracą

Wiedza o czasie i zakresie zadań realizowanych przez Twój zespół, pozwoli Ci zwiększać efektywność oraz bezpieczeństwo pracy i maksymalizować zyski firmy.

Monitoruj pracę załogi, zwiększ bezpieczeństwo i efektywność zakładu

 • Na jakiej podstawie oceniasz zaangażowanie swojego zespołu w realizowane projekty?
 • Czy efektywnie planujesz podział zadań i pracy?
 • Czym tak naprawdę zajmują się Twoi pracownicy i czy są w stanie lepiej realizować przydzielone im tematy?
 • Czy można zwiększyć bezpieczeństwo personelu, zwłaszcza w strefach produkcji, logistyki i ochrony zdrowia?
 • Naszą odpowiedzią jest Romotus.

Jak działa Romotus?

Romotus to inteligentne rozwiązanie AIUT oparte o technologię IoT (Internet of Things). System oferuje wiedzę o położeniu pracowników, materiałów i zasobów magazynowych w dowolnym momencie w czasie rzeczywistym oraz w oparciu o dane historyczne ‑ dla jak najlepszej oceny efektywności pracy, zwiększenia wydajności i poprawy BHP.

Rozwiązanie pozwala na szczegółową analizę stanu, położenia oraz pracy wszystkich monitorowanych obiektów w wybranym przedziale czasowym. Umożliwia lokalizowanie w przestrzeniach wewnęaitrznych zakładu oraz poza budynkami, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

Możliwości i zalety systemu

Romotus monitoruje pełną aktywność pracy personelu oraz obiektów statycznych i ruchomych – w tym palet, autonomicznych pojazdów AGV lub wózków widłowych – w przestrzeni wewnątrzbudynkowej. System lokalizuje położenie dowolnej liczby pracowników oraz zasobów firmy, zwiększając produktywność zakładu. Dzięki integracji z systemami kontroli dostępu oraz wizyjnymi, Romotus zapewnia przestrzeganie procedur BHP i wzrost bezpieczeństwo pracy.

Dzięki dowolnej kreacji map środowiska pracy, system pozwala zwirtualizować zarządzanie bezpieczeństwem w przestrzeni przedsiębiorstwa. Inteligentne czujniki emitują świetlne, dźwiękowe oraz wibracyjne sygnały bezpieczeństwa w razie przekraczania lub opuszczenia dozwolonej dla danego użytkownika strefy. Posiadają także przycisk SOS, sygnalizujący potrzebę udzielenia pomocy danemu pracownikowi.

System monitoruje wybraną przestrzeń, uwzględniając strefy specjalne, w tym wyłączone lub o ograniczonym dostępie i w sposób pożądany przez administratora, alarmuje o wkroczeniu osoby nieuprawnionej lub pojazdu w obszar strefy poufnej.

Platforma pozwala na tworzenie dowolnych stref z powiązaniem dostępu dla konkretnego pracownika. W ten sposób Romotus automatyzuje logowanie do systemu wewnętrznego, wygasza monitor po odejściu od stanowiska, ponadto współpracuje z systemami inteligentnego budynku (automatyczne wyłączenie światła po wyjściu z pokoju, dostosowanie opcji klimatyzacji).

Romotus oferuje pełną wiedzę o położeniu obiektów ruchomych oraz zasobów w magazynach, halach produkcyjnych i na parkingach, a także innych środkach trwałych. System pozwala na szczegółową analizę stanu wszystkich monitorowanych obiektów w oparciu o dane przekazywane w czasie rzeczywistym, jak również historyczne. Pozwala to na optymalizację dostępności towarów i inwentaryzację obiektów pod kątem optymalizacji zamówień i realizacji dostaw.

System w pełni współpracuje z flotą autonomicznych robotów mobilnych AIUT FORMICA 1, tworząc spójną, inteligentną platformę komunikacji i zarządzania zasobami. Dzięki integracji z systemem lokalizacji obiektów platformy mobilne FORMICA 1 zyskują pełen obraz środowiska pracy, mogą też przekazywać między sobą informacje dla wyboru optymalnych tras przejazdu.

Funkcjonalności:

 • Lokalizacja pracowników, zasobów ruchomych oraz statycznych wewnątrz budynku
 • Możliwość lokalizacji GPS w strefach zewnętrznych firmy, poza budynkiem
 • Wizualizacja lokalizacji personelu na mapie w czasie rzeczywistym
 • Dowolna konfiguracja map i stref bezpieczeństwa oraz uprawnień
 • Alarmy bezpieczeństwa
 • Alerty o przekroczeniu czasu przebywania w strefach
 • Integracja z systemami kontroli dostępu oraz wizyjnym
 • Raportowanie i analizy

Dopasuj system do swoich potrzeb

Romotus to zaawansowane technologicznie, elastyczne rozwiązanie oparte na kilku technologiach lokalizacyjnych (UWB, Bluetooth oraz GPS), pomyślane jako element wewnętrznej infrastruktury danego przedsiębiorstwa lub placówki, z możliwością szerokiej kastomizacji. Poznaj elementy systemu:

To urządzenia w formie identyfikatora dla pracowników lub lokalizatorów na obiekty mobilne i statyczne – przesyłają informacje do stacji bazowych.

Infrastruktura systemu instalowana jest stacjonarnie w dowolnej przestrzeni wewnątrzbudynkowej. Nasz system gromadzi, agreguje i przetwarza zebrane informacje w oparciu o zaawansowaną analizę danych.

Panel zarządzający udostępniany jest wyznaczonym operatorom systemu. Administratorzy mogą kreować strefy specjalne, modyfikować pola danych, zmieniać widoki, śledzić mapy i namierzać obiekty, uruchamiać podglądy video, sygnalizować i odbierać od użytkowników alarmy bezpieczeństwa – wszystko w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem przyjaznego interfejsu.

 • Przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe
 • Sektor produkcji
 • Zarządzanie magazynem
 • Transport i terminal cargo
 • Przestrzenie biurowe
 • Administracja publiczna
 • Sektor HoReCa: Hotele, Restauracje, Gastronomia
 • Ochrona zdrowia
 • Laboratoria badawcze
 • Administracja publiczna

Obszary zastosowań

 • Przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe
 • Sektor produkcji
 • Zarządzanie magazynem
 • Transport i terminal cargo
 • Przestrzenie biurowe
 • Administracja publiczna
 • Sektor HoReCa: Hotele, Restauracje, Gastronomia
 • Ochrona zdrowia
 • Laboratoria badawcze
 • Administracja publiczna

Branże współpracujące

Branża HoReCa

Sprawuj pełną kontrolę nad swoim biznesem i personelem.

Branża medyczna

Zarządzaj bezpieczeństwem i uprawnieniami w laboratoriach, przychodniach i szpitalach.

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Ekologia / Recykling

Systemy AIUT wspierają proces ochrony środowiska naturalnego i czuwają nad bezpieczeństwem ekologicznym związanym ze specyfiką pracy danej firmy.

Gaz, ropa i przemysł petrochemiczny

Projektujemy i modernizujemy instalacje przemysłowe. Nasze rozwiązania zarządzają terminalem i stacją paliw, umożliwiając pełen monitoring dostaw.

Przemysł motoryzacyjny

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostawach kompletnych rozwiązań, w tym zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla branży automotive.

Przemysł papierniczy

Programujemy i uruchamiamy pod klucz maszyny papiernicze, dostarczamy systemy sterowania produkcją papieru i tektury. Sprawdź nasze możliwości.

Przemysł spożywczy

Nasze doświadczenie w pracy dla branży spożywczej poparte jest licznymi wdrożeniami zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych.