Rozwiązania

Systemy IoT dla LPG

Jesteśmy globalnym dostawcą inteligentnych systemów zdalnego monitoringu zbiorników LPG.

System zdalnego monitoringu zbiorników olejowych

Z nami stworzysz efektywną siatkę dostaw.

System zdalnego monitoringu przydomowych zbiorników LPG z kontrolą konsumpcji

Poznaj wygodne rozwiązanie dla użytkowników z przydomowymi zbiornikami LPG.

System zdalnego monitoringu zbiorników LPG na stacjach paliw

Zyskaj pełną kontrolę. Otrzymuj zdalnie dane o poziomie LPG dostępnego na stacji w czasie rzeczywistym. Monitoruj wielkość i czas dostawy.

Zdalny monitoring butli LPG

Planujemy za Ciebie. Nasz system umożliwia zdalną kontrolę poziomu gazu, usprawniając proces wymiany butli i planowania zapasów u dystrybutora.

System zdalnego monitoringu zbiorników LPG

Rozwiązanie pozwala na bieżący odczyt zużycia paliwa i efektywne planowanie siatki dostaw.

15 lat współpracy z czołowymi firmami światowego rynku LPG

Należymy do ścisłej światowej czołówki dostawców ekosystemów IoT dla LPG. Od ponad 15 lat aktywnie działamy na rynku LPG, wyposażając klientów na całym świecie w zaawansowane systemy odczytu, monitoringu i analizy danych.
Nasze systemy monitorują aktualnie 700,000+ zbiorników LPG oraz 1000+ stacji paliwowych.

Odpowiedź na potrzeby biznesowe

Nasze rozwiązania pozwalają na optymalizację i automatyzację procesów, redukcję kosztów, zwiększenie kontroli nad płatnościami ze strony użytkownika oraz maksymalizację procedur bezpieczeństwa.

Nasz nowoczesny, bezobsługowy ekosystem IoT dla akwizycji danych (tank monitoring system) działa  w oparciu o autorskie, certyfikowane urządzenia AIUT oraz najnowsze technologie transmisji.

Nasze rozwiązania zawierają inteligentne urządzenia monitorujące, czujniki oraz pakiet oprogramowania do bezpiecznej akwizycji, zaawansowanej analizy oraz prezentacji danych.

Wykorzystaj inteligentne narzędzie dla zarządzania łańcuchem dostaw paliwa i sektorem magazynowym. Nasze rozwiązania pozwalają na efektywne planowanie siatki dostaw, ocenę wykorzystania floty i zespołu, a także przestrzeni magazynowej. W praktyce oznacza to m.in. brak przestojów i zaopatrzenie w produkt po stronie dostawcy adekwatne do zapotrzebowania.

Maksymalizuj procedury bezpieczeństwa. Nasze systemy zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom stacji paliwowych, właścicielom lub dzierżawcom zbiorników z gazem i olejem (wykorzystywanym jako paliwo grzewcze). Wykrywają wyciek oraz nieprawidłowości związane z przepełnieniem, stanami martwymi czy nieautoryzowanymi napełnieniami.

Do usług naszych klientów oddajemy dedykowaną sekcję AIUT Service Desk. Zespoły naszych specjalistów służą wsparciem całodobowo – w trybie 24/7, czuwając nad poprawnością działania wdrożonych systemów.

Korzyści biznesowe

 • Kontrola zużycia LPG
 • Alerty bezpieczeństwa
 • Powiadomienia o niskim poziomie paliwa w zbiorniku
 • Automatyzacja zamówień i dostaw: zwolnienie klienta z obowiązku składania zamówień telefonicznych/on-line
 • Optymalne i ekonomiczne zarządzanie w zakresie logistyki dostaw
 • Prognoza terminu realizacji kolejnych zamówień
 • Redukcja ryzyka związanego z przestojami w dostawie paliwa
 • Brak ryzyka związanego z wyczerpaniem zapasu
 • Maksymalizacja procedur bezpieczeństwa
 • Możliwość szybkiej reakcji na wycieki, przepełnienia i nieautoryzowane napełnienia
 • Zdalny dostęp do informacji o poziomie paliwa w zbiornikach i wsparcie przy instalacji dzięki dedykowanym aplikacjom
 • Szybki zwrot inwestycji: optymalizacja codziennych procesów związanych z obsługą i logistyką
 • Lepiej zaplanowane trasy i dostawy dzięki systemowym obliczeniom w oparciu o dane o konsumpcji i stanie zbiorników
 • Predykcja zużycia w oparciu o historyczne i aktualne dane
 • Realnie zwiększona efektywność dostawy (wyjeżdża pełna – wraca pusta)

Nowe technologie w standardzie

Wykorzystujemy nowe możliwości w łączności bezprzewodowej dla zdalnej komunikacji między urządzeniami (M2M – Machine to Machine) i ekosystemem IoT, zwiększając tym samym zakres korzyści dla klienta w ramach realizowanych projektów w kraju i za granicą. Współpracujemy z szerokim gronem światowych i lokalnych dostawców najnowszych technologii komunikacyjnych, dzięki czemu nasz Ekosystem IoT obsługuje m.in. sieci Sigfox, LoRa czy NB-IoT.

Branże współpracujące

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki.

Przemysł paliwowy

Zapewniamy pełen monitoring paliwa na całej ścieżce dostaw produktu – od terminala paliwowego do klienta indywidualnego na stacji paliw.