Rozwiązania

IBM Control Desk

Dostarczamy narzędzia, które pomogą zoptymalizować procesy w Twojej firmie. Wdrażany przez AIUT system naszego wieloletniego partnera – IBM Control Desk, to rozwiązanie dedykowane do zarządzania zasobami i usługami przedsiębiorstwa, pozwalające na automatyzację procesów biznesowych.

Stwórz spójną platformę do zarządzania cyfrowymi i fizycznymi zasobami oraz usługami swojej firmy dzięki IBM Control Desk. System został zaprojektowany w oparciu o najlepsze praktyki biblioteki ITIL (IT Infrastructure Library), z możliwością pełnej kastomizacji.

Optymalizuj procesy, zwiększ wydajność

Dzięki możliwości płynnej integracji z systemami zewnętrznymi (ERP, F-K, HR, Discovery itp.), rozwiązanie zapewnia sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi działami firmy, poprawiając wydajność, automatyzując i optymalizując realizowane procesy biznesowe.

Zaawansowane technologie dla Twojego biznesu

IBM Control Desk jest systemem opartym na najnowszych technologiach (J2EE, XML, Web Services), współpracującym z bazami danych DB2, Oracle oraz Microsoft SQL Server. To elastyczne rozwiązanie, podlegające procesom doskonalenia i pełnej kastomizacji wraz ze zmieniającymi się potrzebami Twojego przedsiębiorstwa.

Zalety systemu

 • prosta, intuicyjna obsługa
 • możliwość rozszerzenia kompetencji i kastomizacji
 • automatyzacja procesów
 • pełna ewidencja zasobów
 • nadzór nad uprawnieniami i licencjami
 • spójna platforma wymiany informacji
 • zdalne zarządzanie incydentami
 • zautomatyzowana obsługa zleceń
 • łatwa integracja z systemami trzecimi
 • bezpieczeństwo danych
 • optymalizacja i unifikacja procesów biznesowych zgodnie z ITIL
 • raporty biznesowe

Korzyści biznesowe

Nowa jakość zarządzania

System pozwala na stworzenie efektywnego centrum pomocy do obsługi zleceń i incydentów.

 • Control Desk określa priorytet reakcji na incydent, uwzględniając jego wpływ na usługi
 • szybkie rozwiązywanie problemów – dzięki możliwości przeszukiwania bazy rozwiązań oraz wbudowanym narzędziom do diagnostyki zdalnej
 • konsultanci mogą zdalnie przejmować kontrolę nad stacjami roboczymi i prowadzić rozmowy sieciowe z użytkownikami
 • rozwiązanie udostępnia szablony zgłoszeń i formularze zamówień dla usług
 • automatyczna klasyfikacja zgłoszeń na podstawie słów kluczowych i informacji w polach
 • synchronizowanie zleceń poprzez dwukierunkową integrację z systemami BMC Remedy i HP Service Center
 • system przekształca przychodzące wiadomości e-mail w zlecenia usług, które można tworzyć, przeglądać i zatwierdzać za pomocą urządzeń z systemami Blackberry, Apple iOS i Android
 • umożliwiamy dostęp do systemu nieograniczonej liczbie użytkowników w zakresie rejestracji zleceń oraz dostępu do informacji o zgłoszonych zleceniach i posiadanych zasobach

Rozwiązanie oferuje zaawansowaną analizę wpływu zmian i automatyzację procedur, ograniczając ryzyko operacyjne i finansowe oraz zapewniając integralność usług.

 • zautomatyzowane planowanie zmian dla minimalizacji czasu i ilości przestojów. Funkcja identyfikacji przestojów określa newralgiczne terminy, w których zatrzymania byłyby najbardziej kosztowne i niekorzystne z perspektywy biznesowej
 • kontrola uprawnień do zmian i wydań w oparciu o role – zapobiega wprowadzaniu modyfikacji przez osoby nieupoważnione
 • mechanizmy kontroli i korygowania elementów CI pomogą w usuwaniu wykrytych odstępstw
 • akceptowane obrazy wdrażane są z zatwierdzonej biblioteki nośników. Rozwiązanie współpracuje z programem IBM Rational z Asset Manager i obsługuje różnorodne biblioteki nośników

Platforma udostępnia mechanizmy ewidencji zasobów oraz egzekwowania zgodności z warunkami licencji na oprogramowanie. System wspiera zarządzanie zasobami na wszystkich etapach cyklu życia produktu, jednocześnie optymalizuje zakres wykorzystania zasobów elektronicznych i fizycznych oraz minimalizuje ryzyko naruszenia warunków umów i przepisów.

 • aktualne, proaktywnie zarządzane repozytorium zasobów – z funkcją śledzenia oraz nadzoru instalacji, przesunięć, dodawania oraz zmiany (IMAC) w obszarze zasobów sprzętowych
 • rozwiązanie przedstawia kompletny i aktualny obraz stanu uprawnień do korzystania z oprogramowania w przedsiębiorstwie
 • precyzyjna ewidencja zainstalowanego oprogramowania
 • system automatyzuje rejestrowanie wykorzystania licencji, zapewniając zgodność z warunkami umowy
 • Control Desk generuje raporty o aktywach, pomocne w identyfikacji nieaktywnych zasobów, z możliwością optymalizacji ich wykorzystania

System pomaga użytkownikom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. Wsparciem służy intuicyjny portal samopomocy i kompletny katalog usług.

 • lista usług z możliwością ich zamawiania
 • automatyzacja realizacji zleceń, minimalizacja ręcznych interwencji
 • katalog kojarzy informacje o kosztach z usługami
 • system uwzględnia uprawnienia do usług — usługi z katalogu mogą być udostępniane lub nie, na podstawie przynależności użytkownika do grupy lub jednostki organizacyjnej
 • platforma zapewnia szablony definicji typowych usług oraz szablony planów zadań, które usprawniają tworzenie zleceń pracy

Realizowane poprzez możliwość obsługi wielu klientów w ramach jednej instancji oprogramowania.

 • przejrzyste informacje o kosztach i wykorzystaniu usług przez klienta
 • repozytorium umów z klientami zapewnia szybką weryfikację pakietów
 • plany reakcji na zlecenia powodują automatyczne przypisywanie odpowiednich osób lub zespołów do każdej nowej dyspozycji. Interaktywne przepływy pracy pozwalają na automatyzację i zapewnienie spójności świadczenia usług
 • możliwa obsługa więcej niż jednego klienta w tej samej instancji oprogramowania. Rozwiązanie zapewnia segregację danych klientów i ogranicza koszty utrzymania systemu
 • generowanie raportów z prezentacją kluczowych wskaźników wydajności

AIUT złotym partnerem IBM

Od wielu lat jesteśmy uznanym partnerem firmy IBM. W 2017 roku zostaliśmy uhonorowani tytułem IBM Gold Business Partner. To trzeci stopień zaufania przyznawany wybranym partnerom biznesowym w dowód uznania wysokiego poziomu kompetencji, dbałości o sukces i zadowolenie klienta oraz najwyższych standardów usług świadczonych przez AIUT.

Porozmawiaj z naszym ekspertem.