Rozwiązania

IT EAM

Od ponad 20 lat dostarczamy rozwiązania obejmujące pełen zakres zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, wsparcia dla działów utrzymania ruchu, gospodarki remontowej i serwisowej. Nasza oferta dotyczy systemów klasy EAM/CMMS i ITSM ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań naszego wieloletniego partnera, firmy IBM

Business Automation

Pomagamy w inteligentnym zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa. Przejdź z nami na wyższy poziom korzyści. Zwiększ i utrzymuj wysoką wydajność swojej firmy produkcyjnej, dzięki wiodącym na rynku systemom EAM.

 

Enterprise Asset Management (EAM) to kolejna generacja systemów CMMS. Rozwiązanie obejmuje całościowe zarządzanie aktywami zakładu, zorientowane jest na poprawę wyników finansowych, w tym zwłaszcza maksymalizację rentowności aktywów (ROA - Return of Assets).

Rozwiązania partnerskie AIUT EAM to wysokiej klasy systemy enterprise. Cechuje je:

Co potrafi EAM?

  • zapewnia szczegółowy rejestr majątku
  • poprawia wykorzystanie i efektywność zasobów
  • obniża koszty kapitałowe i operacyjne
  • zarządza cyklem życia maszyn i urządzeń
  • obsługuje awarie
  • planuje czynności konserwatorskie

Zarządzaj z Maximo

Nasza oferta dotyczy systemów klasy EAM/CMMS i ITSM ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań naszego wieloletniego partnera, firmy IBM. System MAXIMO, którego wdrażaniem się zajmujemy, uznawany jest za jedno z najlepszych rozwiązań klasy CMMS/EAM na świecie.

W rodzinie produktów IBM Maximo znajduje się ponadto szereg rozwiązań dedykowanych do zarządzania zasobami IT, w tym Control Desk, które uzyskały certyfikację potwierdzającą zgodność z ITIL (IT Infrastructure Library) w wersji 3.

Nasze produkty i usługi

IBM Maximo

Światowej klasy system wspierający zarządzanie majątkiem, pracami, gospodarką remontową i utrzymaniem ruchu.

IBM Control Desk

System ITSM do zarządzania usługami IT, zapewniający automatyzację i kontrolę procesu, certyfikowany pod względem zgodności z ITIL.

IBM Cognos

Prezentuj dane inteligentnie. Poznaj zaawansowane rozwiązanie do tworzenia szczegółowych analiz i raportów biznesowych.

AIUT Maximo Express

Rozwiązanie AIUT zbudowane w oparciu o systemy IBM Maximo, gotowe do natychmiastowego wdrożenia.

AIUT Control Desk Express

Poznaj kompleksowe, szybkie do wdrożenia rozwiązanie, umożliwiające zarządzanie usługami i infrastrukturą IT.

Platforma Energetyka GAZ – PEGAZ

Modułowe rozwiązanie do zarządzania majątkiem, pracami i utrzymaniem ruchu, dedykowane klientom z branży energetycznej, gazowej i paliwowej.

Branże współpracujące

Automatyka przemysłowa

Mamy 30-letnie doświadczenie w automatyzacji i robotyzacji światowego przemysłu. Dostarczamy systemy, maszyny i linie produkcyjne pod klucz.

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Ekologia / Recykling

Systemy AIUT wspierają proces ochrony środowiska naturalnego i czuwają nad bezpieczeństwem ekologicznym związanym ze specyfiką pracy danej firmy.

Energetyka i usługi komunalne

Dostarczamy systemy sterowania wraz z elektryką przemysłową dla elektrowni, a także rozwiązania Smart City oraz Smart Grid dla zarządzania siecią.

Gaz, ropa i przemysł petrochemiczny

Projektujemy i modernizujemy instalacje przemysłowe. Nasze rozwiązania zarządzają terminalem i stacją paliw, umożliwiając pełen monitoring dostaw.

Gospodarka wodno-ściekowa

Zyskaj pełną kontrolę nad miejską siecią wodociągową i ciepłowniczą. Poznaj nasze inteligentne rozwiązania.

Górnictwo i przemysł mineralny

Zapewniamy zintegrowane systemy i rozwiązania wspierające naszych klientów z branży wydobywczej i przetwórstwa minerałów.

Metalurgia i hutnictwo

Specjalizujemy się w dostarczaniu systemów sterowania dla automatyzacji procesów produkcyjnych.

Przemysł cementowo-wapienniczy

Nasze systemy sterują m.in. piecami do wypału wapna, automatyzują proces badania, transportu oraz załadunku wapna i cementu. Poznaj więcej możliwości.

Przemysł chemiczny

Technologie AIUT pracują dla przemysłu chemicznego, energetycznego, cementowego i baz paliw.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki.

Przemysł kolejowy

Poznaj zaawansowane systemy trackingowe AIUT dla monitoringu wagonów i cystern kolejowych oraz rozwiązania automatyzujące terminale cargo.

Przemysł motoryzacyjny

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostawach kompletnych rozwiązań, w tym zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla branży automotive.

Przemysł oświetleniowy

Odpowiadamy za projektowanie i kompletne dostawy nowoczesnych linii produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora oświetleniowego.

Przemysł paliwowy

Zapewniamy pełen monitoring paliwa na całej ścieżce dostaw produktu – od terminala paliwowego do klienta indywidualnego na stacji paliw.

Przemysł papierniczy

Programujemy i uruchamiamy pod klucz maszyny papiernicze, dostarczamy systemy sterowania produkcją papieru i tektury. Sprawdź nasze możliwości.

Przemysł spożywczy

Nasze doświadczenie w pracy dla branży spożywczej poparte jest licznymi wdrożeniami zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych.

Samorządy / Smart City

Dostarczamy systemy zdalnego monitoringu zużycia wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej i LPG – wraz z detekcją wycieków. Wybierz swoje rozwiązanie.

Terminale paliwowe

Automatyzujemy procesy bezpieczeństwa, logistyczne i zarządzanie bazami paliw. Dostarczamy systemy monitoringu zbiorników i instalacje odzysku oparów.