Rozwiązania

Radical automation

Zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 wszystkie procesy produkcji powinny zostać zintegrowane, monitorowane i poddawane wnikliwej analizie w celu najlepszego zarządzania w oparciu o rzeczywisty stan fabryki. Skorzystaj z rozwiązań Radical Automation i stwórz jeden spójny komunikacyjnie ekosystem zarządzania Twoim przedsiębiorstwem.

W dobie możliwości, jakie daje technologia Internetu Rzeczy (IoT), jedynie integracja systemów – z zakresu automatyki, informatyki oraz logistyki – pozwoli na pełną optymalizację procesów produkcyjnych. Tę ideę przekuwamy w nowe rozwiązania dla przemysłu. Tak działa Radical Automation.

Automatyzacja procesów pomocniczych kluczem do Smart Factory

Zakres automatyzacji procesów produkcyjnych powinien obejmować zarówno linie produkcyjne, jak i ich otoczenie. Istotą Radical Automation jest rozszerzanie zakresu automatyzacji procesu produkcji o kolejne obszary – zwłaszcza obejmujące logistykę wewnętrzną i zarządzanie magazynem. W takim ujęciu model Radical Automation należy rozumieć, jako:

  • radykalnie zwiększone zaangażowanie w automatyzację procesów logistycznych i pomocniczych, przewyższające dotychczasowe wyobrażenia przedsiębiorstwa
  • radykalnie rozszerzone poczucie, jakie procesy produkcyjne, wspomagające i biznesowe może obejmować automatyzacja

Jeden ekosystem dla lepszego zarządzania

Podejście do procesu automatyzacji powinno być holistyczne i obejmować wszystkie zasadne biznesowo obszary oraz zasoby firmy produkcyjnej, które zostaną połączone w jeden spójny komunikacyjnie ekosystem. Oznacza to stopniowe włączanie do już zautomatyzowanego obszaru procesów kluczowych ‑ kolejnych stref i struktur produkcji, zwłaszcza w zakresie logistyki wewnętrznej.

Produkty i usługi


Naszym zadaniem jest pomoc w pracy bez przestojów i organizacja bezpiecznego środowiska produkcji. W ramach modelu Radical Automation oferujemy nowe standardy produktów i usług w zakresie automatyzacji procesów pomocniczych i rozszerzenia produkcji kluczowej.

System zarządzania majątkiem i utrzymaniem ruchu – Maximo Express

Rozwiązanie AIUT zbudowane w oparciu o systemy IBM Maximo, gotowe do natychmiastowego wdrożenia.

System zarządzania produkcją Qursor Express

Od teraz zarządzaj inteligentnie. Rozwiązanie gotowe do natychmiastowego wdrożenia.

Produkcja polimorficzna

Tworzymy nowy, elastyczny system produkcji z wykorzystaniem mobilnych stanowisk produkcyjnych.

Automatyzacja transportu wewnętrznego

Optymalizuj procesy logistyki wewnątrzzakładowej z flotą autonomicznych pojazdów mobilnych AIUT Formica. Poznaj roboty.