Rozwiązania

Platforma lokalizacji wewnątrzbudynkowej

Oferujemy nową jakość w zarządzaniu zasobami i pracą. Sprawdź, co potrafi nasza inteligentna platforma do lokalizacji osób i zasobów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i zakładach pracy. Stawiamy na digitalizację biznesu – z myślą o Twojej organizacji.

System lokalizacji zasobów i osób

Lokalizacja dowolnych elementów i obiektów – w tym osób – w przestrzeni hal produkcyjnych i biurowej, to nowe możliwości zarządzania przedsiębiorstwem, jakie daje nasz zaawansowany technologicznie system lokalizacji wewnątrzbudynkowej Romotus. To światowej klasy rozwiązanie do lokalizacji, monitorowania i zabezpieczania obiektów mobilnych oraz pracowników w każdej przestrzeni budynkowej (hala produkcyjna, biurowiec, hotel, placówka medyczna) w czasie rzeczywistym oraz w oparciu o dane historyczne.

Nowa jakość w zarządzaniu zasobami i pracą

Wiedza o czasie i zakresie zadań realizowanych przez Twój zespół, pozwoli Ci zwiększać efektywność oraz bezpieczeństwo pracy i maksymalizować zyski firmy.

Jak działa Romotus?

Romotus to inteligentne rozwiązanie AIUT oparte o technologię IoT (Internet of Things). System oferuje wiedzę o położeniu pracowników, materiałów i zasobów magazynowych w dowolnym momencie w czasie rzeczywistym oraz w oparciu o dane historyczne ‑ dla jak najlepszej oceny efektywności pracy, zwiększenia wydajności i poprawy BHP.

Możliwości i zalety systemu

Romotus monitoruje pełną aktywność pracy personelu oraz obiektów statycznych i ruchomych – w tym palet,  autonomicznych pojazdów AGV lub wózków widłowych – w przestrzeni wewnątrzbudynkowej. System lokalizuje położenie dowolnej liczby pracowników oraz zasobów firmy,  zwiększając produktywność zakładu. Dzięki integracji z systemami kontroli dostępu oraz wizyjnymi, Romotus zapewnia przestrzeganie procedur BHP i wzrost bezpieczeństwo pracy.

Dzięki dowolnej kreacji map środowiska pracy, system pozwala zwirtualizować zarządzanie bezpieczeństwem w przestrzeni przedsiębiorstwa. Inteligentne czujniki emitują świetlne, dźwiękowe oraz wibracyjne sygnały bezpieczeństwa w razie przekraczania lub opuszczenia dozwolonej dla danego użytkownika strefy. Posiadają także przycisk SOS, sygnalizujący potrzebę udzielenia pomocy danemu pracownikowi.

System monitoruje wybraną przestrzeń, uwzględniając strefy specjalne, w tym wyłączone lub o ograniczonym dostępie i w sposób pożądany przez administratora, alarmuje o wkroczeniu osoby nieuprawnionej lub pojazdu w obszar strefy poufnej.

Platforma pozwala na tworzenie dowolnych stref z powiązaniem dostępu dla konkretnego pracownika. W ten sposób Romotus automatyzuje logowanie do systemu wewnętrznego, wygasza monitor po odejściu od stanowiska, ponadto współpracuje z systemami inteligentnego budynku (automatyczne wyłączenie światła po wyjściu z pokoju, dostosowanie opcji klimatyzacji).

Romotus oferuje pełną wiedzę o położeniu obiektów ruchomych oraz zasobów w magazynach, halach produkcyjnych i na parkingach, a także innych środkach trwałych. System pozwala na szczegółową analizę stanu wszystkich monitorowanych obiektów w oparciu o dane przekazywane w czasie rzeczywistym, jak również historyczne. Pozwala to na optymalizację dostępności towarów i inwentaryzację obiektów pod kątem optymalizacji zamówień i realizacji dostaw.

System w pełni współpracuje z flotą autonomicznych robotów FORMICA 1, tworząc spójną, inteligentną platformę komunikacji i zarządzania zasobami. Dzięki integracji z systemem lokalizacji obiektów platformy mobilne FORMICA 1 zyskują pełen obraz środowiska pracy, mogą też przekazywać między sobą informacje dla wyboru optymalnych tras przejazdu.

Dopasuj system do swoich potrzeb

Romotus to zaawansowane technologicznie, elastyczne rozwiązanie oparte na kilku technologiach lokalizacyjnych (UWB, Bluetooth oraz GPS) , pomyślane jako element wewnętrznej infrastruktury danego przedsiębiorstwa lub placówki, z możliwością szerokiej kastomizacji. Poznaj elementy systemu:

To urządzenia w formie identyfikatora dla pracowników lub lokalizatorów na obiekty mobilne i statyczne – przesyłają informacje do stacji bazowych.

Infrastruktura systemu instalowana jest stacjonarnie w dowolnej przestrzeni wewnątrzbudynkowej. Nasz system gromadzi, agreguje i przetwarza zebrane informacje w oparciu o zaawansowaną analizę danych.

Panel zarządzający dostępny jest wyznaczonych operatorów systemu. Administratorzy mogą kreować strefy specjalne, modyfikować pola danych, zmieniać widoki, śledzić mapy i namierzać obiekty, uruchamiać podglądy video, sygnalizować i odbierać od użytkowników alarmy bezpieczeństwa – wszystko w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem przyjaznego interfejsu.

  • Przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe
  • Sektor produkcji
  • Zarządzanie magazynem
  • Transport i terminal cargo
  • Przestrzenie biurowe
  • Administracja publiczna
  • Sektor HoReCa: Hotele, Restauracje, Gastronomia
  • Ochrona zdrowia
  • Laboratoria badawcze
  • Administracja publiczna

System w pełni współpracuje z flotą autonomicznych robotów FORMICA 1, tworząc spójną, inteligentną platformę komunikacji i zarządzania zasobami. Dzięki integracji z systemem lokalizacji obiektów platformy mobilne FORMICA 1 zyskują pełen obraz środowiska pracy, mogą też przekazywać między sobą informacje dla wyboru optymalnych tras przejazdu.

Poznaj wszystkie zalety i funkcjonalności systemu Romotus, przechodząc

Branże współpracujące

Automatyka przemysłowa

Mamy 30-letnie doświadczenie w automatyzacji i robotyzacji światowego przemysłu. Dostarczamy systemy, maszyny i linie produkcyjne pod klucz.

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Ekologia / Recykling

Systemy AIUT wspierają proces ochrony środowiska naturalnego i czuwają nad bezpieczeństwem ekologicznym związanym ze specyfiką pracy danej firmy.

Gaz, ropa i przemysł petrochemiczny

Projektujemy i modernizujemy instalacje przemysłowe. Nasze rozwiązania zarządzają terminalem i stacją paliw, umożliwiając pełen monitoring dostaw.

Górnictwo i przemysł mineralny

Zapewniamy zintegrowane systemy i rozwiązania wspierające naszych klientów z branży wydobywczej i przetwórstwa minerałów.

Metalurgia i hutnictwo

Specjalizujemy się w dostarczaniu systemów sterowania dla automatyzacji procesów produkcyjnych.

Przemysł chemiczny

Technologie AIUT pracują dla przemysłu chemicznego, energetycznego, cementowego i baz paliw.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki.

Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych

Projektujemy, budujemy i wdrażamy pod klucz zrobotyzowane linie do produkcji i pakowania kauczuku i tworzyw sztucznych.

Przemysł meblowy

Automatyzujemy procesy produkcji mebli. Dostarczamy i integrujemy kompleksowe systemy dla spójnego zarządzania produkcją, transportem i magazynem.

Przemysł motoryzacyjny

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostawach kompletnych rozwiązań, w tym zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla branży automotive.

Przemysł oświetleniowy

Odpowiadamy za projektowanie i kompletne dostawy nowoczesnych linii produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora oświetleniowego.

Przemysł paliwowy

Zapewniamy pełen monitoring paliwa na całej ścieżce dostaw produktu – od terminala paliwowego do klienta indywidualnego na stacji paliw.

Przemysł papierniczy

Programujemy i uruchamiamy pod klucz maszyny papiernicze, dostarczamy systemy sterowania produkcją papieru i tektury. Sprawdź nasze możliwości.

Przemysł spożywczy

Nasze doświadczenie w pracy dla branży spożywczej poparte jest licznymi wdrożeniami zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych.

Terminale paliwowe

Automatyzujemy procesy bezpieczeństwa, logistyczne i zarządzanie bazami paliw. Dostarczamy systemy monitoringu zbiorników i instalacje odzysku oparów.