Rozwiązania

Produkcja polimorficzna

W AIUT dążymy do doskonalenia Twojego łańcucha produkcji. Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom tworzymy elastyczny ekosystem procesów produkcyjnych, dając fabrykom możliwość realizacji niskoseryjnej, niezależnej od głównych procesów wytwórczych.

Produkcja polimorficzna uelastyczni Twoją fabrykę

Nowe trendy konsumenckie to wyzwanie dla zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych. Dziś obok jakości i szybkości produkcji, liczy się bowiem elastyczne i terminowe zarządzanie procesem wytwórczym. Jak fabryka może nadążyć za zmiennymi preferencjami konsumenta? Naszą odpowiedzią jest produkcja polimorficzna z wykorzystaniem mobilnych stanowisk produkcyjnych.

Nowe ogniwo dla elastycznej produkcji

Mobilna linia produkcyjna

Dla poszerzenia kluczowych procesów wytwórczych, w przestrzeni produkcyjnej zakładu instalujemy nowe gniazda, tworząc równoległe linie produkcyjne obsługiwane przez coboty i autonomiczne platformy mobilne FORMICA 1 – roboty inteligentne, bezpieczne we współpracy z załogą zakładu, proste do programowania w celu realizacji nowych zadań.

System wyznacza nową linię produkcyjną wirtualnie, w formie narzuconych sekwencji do wykonania, jak przejazd z podzespołami do kolejnego punktu montażu na hali czy wykonanie przez cobota konkretnych zadań na pokładzie mobilnego stanowiska produkcyjnego. To nowoczesne podejście, kluczowe w kontekście wytwarzania m.in. krótkich serii produktowych.

Stworzyliśmy nowy, elastyczny system produkcji z wykorzystaniem mobilnych stanowisk produkcyjnych. Jak to działa?
Poszerzamy kluczowe procesy wytwórcze.
Wykorzystujemy autonomiczne roboty mobilne i coboty, tworząc zautomatyzowane, mobilne stanowiska produkcyjne.
W przestrzeni zakładu instalujemy nowe gniazda produkcyjne.
System wyznacza nową linię produkcyjną wirtualnie, w formie narzuconych do wykonania przez roboty sekwencji.
Tak działa Fabryka 4.0.

Zalety produkcji polimorficznej

  • poszerzanie kluczowych procesów wytwórczych
  • elastyczne zarządzanie procesem wytwórczym
  • produkcja niezależna od głównej linii
  • możliwość produkcji krótkoseryjnej
  • mobilność stanowisk
  • szybkość i łatwość w programowaniu robotów do nowych wytycznych
  • redukcja kosztów związanych z dotychczasową zmianą w obszarze głównej linii produkcyjnej

Integracja z cobotem

Po integracji z cobotem nasze samojezdne platformy mobilne zdolne są do wykonywania ustalonych zadań produkcyjnych bezpośrednio na swoim pokładzie. Użycie robota kolaboracyjnego pozwala na bezpieczną automatyzację i przyspieszenie procesów wytwórczych realizowanych częściowo przez człowieka.

Wykorzystaj nasze rozwiązania,
by usprawnić swoją produkcję.

Branże współpracujące

Automatyka przemysłowa

Mamy 30-letnie doświadczenie w automatyzacji i robotyzacji światowego przemysłu. Dostarczamy systemy, maszyny i linie produkcyjne pod klucz.

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki.

Przemysł motoryzacyjny

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostawach kompletnych rozwiązań, w tym zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla branży automotive.

Przemysł oświetleniowy

Odpowiadamy za projektowanie i kompletne dostawy nowoczesnych linii produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora oświetleniowego.