Nie czekaj na nieprzewidziane awarie. Identyfikuj zagrożenia zanim się pojawią, minimalizuj ryzyko przestojów oraz strat. Dzięki usłudze skutecznego audytu bezpieczeństwa AIUT, pomożemy Ci stworzyć najlepszą strategię niezawodnego funkcjonowania Twojego parku maszynowego.

Przeprowadzamy pogłębioną diagnostykę urządzeń i całych ciągów technologicznych wraz z wnikliwą analizą danych, oceną zagrożeń i prezentacją wyników. Przedstawiamy wytyczne dla poprawy bezpieczeństwa maszyn i zgodności z obowiązującymi przepisami w formie indywidualnej strategii działania.

 • poprawa bezpieczeństwa
 • zachowanie ciągłości produkcji
 • redukcja przestojów i kosztów napraw
 • minimalizacja strat

Możliwości techniczne

Zadbaj o niezawodność swojej produkcji i bezpieczną pracę załogi. Zaawansowana diagnostyka maszyn, stanowisk i linii produkcyjnych pozwoli Ci zachować ciągłość wytwórczą i redukować poważne koszty napraw. W ramach przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa opracowujemy indywidualną strategię ochrony wraz z planem zapewniającym ciągłość cyklu produkcyjnego. Nasze możliwości obejmują m.in.:

 • audyty bezpieczeństwa maszyn, stanowisk, linii produkcyjnych
 • ocena ryzyka maszyn, stanowisk i linii technologicznych
 • weryfikacja maszyn, stanowisk i linii technologicznych na zgodność z normami i dyrektywami
 • pomiary elektryczne m.in. ochrona przeciwporażeniowa
 • inspekcje elektroczułych urządzeń ochronnych: kurtyny świetlne, bariery świetlne, skanery bezpieczeństwa
 • pomiary dobiegów maszyn
 • pomiary sił oddziaływania elementów
 • ocena funkcji bezpieczeństwa wg normy EN ISO 13849-1
 • testy oprogramowania i urządzeń bezpieczeństwa
 • modernizacja maszyn i linii technologicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • doradztwo techniczne w zakresie bezpieczeństwa maszyn i linii technologicznych

Zastosowanie w branżach

Przemysł motoryzacyjny

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostawach kompletnych rozwiązań, w tym zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla branży automotive.

Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych

Projektujemy, budujemy i wdrażamy pod klucz zrobotyzowane linie do produkcji i pakowania kauczuku i tworzyw sztucznych.

Przemysł meblowy

Automatyzujemy procesy produkcji mebli. Dostarczamy i integrujemy kompleksowe systemy dla spójnego zarządzania produkcją, transportem i magazynem.

Przemysł spożywczy

Nasze doświadczenie w pracy dla branży spożywczej poparte jest licznymi wdrożeniami zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych.

Przemysł papierniczy

Programujemy i uruchamiamy pod klucz maszyny papiernicze, dostarczamy systemy sterowania produkcją papieru i tektury. Sprawdź nasze możliwości.

Specjalizacje

Badania i kontrola

Prowadzimy zaawansowane procedury kontroli i badania systemów na wszystkich etapach wdrożenia.

Projekty wykonawcze i dokumentacja

Dla realizowanych projektów prowadzimy pełną dokumentację wykonawczą i projektową.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?