Robotyzacja, która przyniesie zysk

Ulga na robotyzację, przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów, pozwoli przedsiębiorstwom na dodatkowe odliczenie 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od wielkości firmy czy rodzaju branży. Odliczenie obejmie m.in. zakup robotów, ale również koszty leasingu oraz szkoleń dla pracowników obsługujących stanowiska zrobotyzowane.

Nowa preferencja podatkowa ma za zadanie wspierać proces cyfrowej transformacji i zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w innowacje. Zgodnie z zapowiedziami ulga na robotyzację będzie obowiązywać od 2021 roku przez kolejnych 5 lat. Dowiedz się, komu przysługuje i ile zaoszczędzi Twoje przedsiębiorstwo.

Ulga na robotyzację: na czym polega i jak ją uzyskać

Celem wprowadzenia nowej preferencji podatkowej jest wsparcie przedsiębiorstw w procesie cyfrowej transformacji, wzrost konkurencyjności i rozwój polskiej gospodarki. Zwiększony wskaźnik robotyzacji i automatyzacji procesów będzie wpływać na poprawę wydajności i zapewniać stabilność produkcji – a dzięki nowej uldze, część środków wydatkowanych na tego rodzaju inwestycje zostanie w portfelach przedsiębiorców. Wysokość ulgi na robotyzację wyniesie 50 proc. kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na robotyzację danego miejsca pracy. W założeniu oznacza to, że realnie z budżetu państwa ma zostać pokryte ok. 10 proc. wydatków polskich przedsiębiorstw na robotyzację.

Czas na robotyzację. Nowa ulga w podatkach dochodowych pozwoli oszczędzać przedsiębiorstwom już od 2021 roku.

Kto i od kiedy skorzysta z ulgi?

Z nowej ulgi podatkowej będą mogli skorzystać zarówno podatnicy podatku PIT, jak i CIT, którzy zainwestują w automatyzację i robotyzację stanowisk pracy – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży.

Wedle założeń po raz pierwszy ulga znajdzie zastosowanie do rozliczeń za rok 2021. Nowa preferencja ma zostać wprowadzona na 5 lat i obejmować określone ustawą wydatki na robotyzację poniesione przez zakłady od początku 2021 do końca 2025 roku.

Co będzie można odliczyć?

Nowa ulga na robotyzację ma funkcjonować na podobnych zasadach co wprowadzona już ulga na działalność badawczo-rozwojową B+R. W ustawach podatkowych zostaną wymienione koszty, które firmy, składając zeznanie roczne, będą mogły dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach „ulgi na roboty”.

Katalog kosztów kwalifikowanych

Odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację dotyczyć ma:

  • zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów, w tym robotów i urządzeń do produkcji addytywnej (druk 3D)
  • zakupu oprogramowania,
  • zakupu osprzętu (w tym np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Każdy przypadek będzie analizowany osobno przez Krajową Administrację Skarbową.

Partner technologiczny i biznesowy

Wszystko pod kontrolą

Realizujemy wdrożenia pod klucz zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych wraz z pełną dokumentacją projektową, w tym również dla projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Skorzystaj z naszego doświadczenia oraz doradztwa w zakresie potrzeb i możliwości automatyzacji i robotyzacji procesów w Twoim przedsiębiorstwie, i zyskaj pewność, że planowane przez Ciebie inwestycje obejmie nowa ulga podatkowa na robotyzację.

Jak pozyskać ulgę?

Umów się na bezpłatną konsultację oraz prezentację naszych możliwości w zakresie robotyzacji: „Robotyzacja i automatyzacja: Strefa zysku”.