We Wrocławiu AIUT wdroży system zdalnego odczytu wodomierzy

AIUT we współpracy z Emitel zbuduje innowacyjny system zdalnego odczytu stanów wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. To największe tego typu wdrożenie w Polsce z wykorzystaniem technologii LoRaWAN i smart metering. Prace ruszają w maju br.

We Wrocławiu działać będzie inteligentna platforma AIUT SmartCity IoT do zdalnego odczytu stanów wodomierzy i zarządzania siecią wodociągową w oparciu o energooszczędną, bezprzewodową technologię komunikacji LoRaWAN. System pozwoli na automatyczny odczyt bieżących wskazań liczników, bez konieczności wizyt inkasenta na posesjach oraz redukcję strat wody. Rozwiązanie zapewni także sprawne, bezobsługowe rozliczenia z mieszkańcami i zarządcami nieruchomości oraz generowanie faktur na podstawie rzeczywistego zużycia.

MPWiK we Wrocławiu wybrało

Planowane we wrocławskich wodociągach wdrożenie to jeden z największych miejskich projektów Internetu Rzeczy (IoT) w Polsce, który docelowo obejmować będzie ponad 70 tys. liczników. W ramach projektu na wodomierzach zainstalowane zostaną specjalne urządzenia IoT dostarczone przez AIUT, które umożliwią bezprzewodową komunikację. AIUT odpowiada również za wdrożenie oprogramowania do zarządzania danymi, integrację systemów oraz model raportujący. Emitel, będący liderem konsorcjum, wybuduje sieć, która swoim zasięgiem obejmie cały Wrocław. Do realizacji projektu sieci Emitel zastosuje technologię LoRaWAN. Firma zapewni także utrzymanie i obsługę całego systemu dla MPWiK.

– Wierzymy, że nowoczesne miasto to wspólny projekt mieszkańców, lokalnych władz i firm. Wrocław jest jednym z polskich liderów wdrażania rozwiązań Smart City, a technologie na bazie LoRaWAN są jednym z filarów, dzięki którym dążymy do tego, że nasze miasto będzie też stolicą rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy w Polsce – mówi Witold Ziomek, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Woda pod kontrolą, redukcja strat

Zaprojektowany dla MPWiK we Wrocławiu system zdalnych, automatycznych odczytów wodomierzy zapewni bieżący monitoring zużycia wody w ramach całej sieci. Rozwiązanie pozwoli znacząco ograniczyć straty wody i dokładniej szacować jej zakup.

Zastosowanie technologii IoT w procesie monitorowania zużycia wody pozwala nie tylko rozliczać odbiorców z rzeczywistego zużycia w cyklu miesięcznym, ale przede wszystkim wpływa na ograniczenie strat wody i znaczną poprawę efektywności procesów zarządzania infrastrukturą. Przekłada się to na niższe koszty dla przedsiębiorstwa wodociągowego oraz konsumentów. Wdrażany przez nas system stacjonarny we Wrocławiu zapewni automatyczny odczyt codziennych wskazań liczników wody, bez konieczności odczytu objazdowego, jak to miało miejsce w starszej generacji systemów. Rozwiązanie pozwoli kontrolować rzeczywisty pobór wody i efektywnie planować jej zakup. Umożliwi też szybsze wykrywanie wycieków oraz awarii, redukując przy tym straty wody – wyjaśnia Marek Gabryś, Prezes Zarządu AIUT Sp. z o.o.

Z korzyścią dla miast i mieszkańców

Technologie Internetu Rzeczy (IoT) są kluczowe dla budowy inteligentnych miast. Nowoczesne miasta mają być przyjazne dla środowiska i jego mieszkańców. Wdrażane we Wrocławiu rozwiązania wpisują się w wyzwania, przed jakimi dzisiaj stają miasta w Polsce.

Pandemia koronawirusa przyspieszyła realizację projektów, które nie tylko umożliwiają obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności, ale też wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców i wspierają cele ochrony środowiska naturalnego. Nasze nowatorskie rozwiązania pozwalają wykorzystać potencjał technologii w budowie inteligentnych miast. Mamy ambicję bycia liderem w zakresie rozwiązań Internetu Rzeczy w Polsce, a współpraca z tak doświadczonymi firmami jak AIUT pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Warto pamiętać, że rozwiązania SmartCity nie są przeznaczone tylko dla największych miast. Kołem zamachowym dla tego typu projektów mogą być środki, które będą dostępne między innymi w ramach Krajowego Programu Odbudowy – mówi Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

LoRa najlepsza dla wodociągów

Dostarczone przez AIUT i Emitel rozwiązania zapewnią monitoring stanu infrastruktury wodociągowej w czasie rzeczywistym i rozszerzoną łączność także z urządzeniami zlokalizowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie, czy też piwnice. To możliwe dzięki technologii LoRaWAN, którą dla MPWiK we Wrocławiu dostarczy Emitel.
Firma posiada 521 obiektów wysokościowych i telekomunikacyjnych w całej Polsce (stan na 31 grudnia 2020 r.). Wykorzystując swoją infrastrukturę oraz doświadczenie spółka od lat rozwija łączność na potrzeby IoT City na bazie technologii Long Range Radio. Dostępność takich rozwiązań ma na celu stymulowanie rozwoju usług na bazie sieci niskoenergetycznych w Polsce. LoRaWAN pozwala łączyć się oddalonym od siebie urządzeniom przy minimalnym wykorzystaniu energii.

Budujemy inteligentne miasta

To już kolejne wdrożenie rozwiązań z zakresu Smart City jakie realizuje AIUT. Platforma AIUT Smart City IoT to jedno z najnowocześniejszych na rynku rozwiązań do zarządzania siecią wodociągową i ciepłowniczą, z którego z powodzeniem korzystają już polskie spółki wodociągowe.

Nasze systemy pozwalają na zdalne zarządzanie miejskimi sieciami dostaw mediów, przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwom wodociągowym ciepłowniczym, gazowym i energetycznym, a także zarządcom miast. Znacząco podnoszą też komfort życia mieszkańców – wskazuje Andrzej Madej, zastępca dyrektora branży Smart City IoT w AIUT i dodaje: – Wdrażany przez nas w przedsiębiorstwach wodociągowych system umożliwia kontrolowanie rzeczywistego poboru wody, monitorując stan wszystkich wodomierzy w tym samym czasie. Pozwala to szybko identyfikować wycieki, skracając czas ich wykrycia, a przy tym znacząco zredukować koszty awarii. W ten sposób nasze rozwiązania pomagają samorządom urzeczywistniać wizję inteligentnych miast.

Obecnie, oprócz wrocławskiego projektu, firma realizuje również wdrożenie platformy zdalnych odczytów wodomierzy i monitorowania pracy sieci wodociągowej dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W obu śląskich miastach pracować będzie łącznie ok. 8,5 tys. urządzeń AIUT montowanych na wodomierzach, które za pośrednictwem sieci komunikacyjnej LoRaWAN przekażą do systemu codziennie godzinowe odczyty ze wszystkich liczników wody należących do miejskiej spółki. W ramach realizacji w Chorzowie i Świętochłowicach AIUT wybuduje również sieć LoRa. Równolegle realizowany jest też projekt dla spółki wodociągowej we Wronkach (woj. wielkopolskie), z którą AIUT podpisał niedawno umowę na dostarczenie tożsamego rozwiązania.