FAIRP zalozyciele

AIUT
członkiem Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

AIUT został członkiem Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAiRP). Wspólnie z innymi największymi przedstawicielami polskiego sektora przemysłowego, dołączyliśmy do grona związku pracodawców FAiRP, którego celem jest popularyzacja automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych w polskich firmach, działalność naukowo-techniczna w obszarach systemów automatyki i robotyki, a także wymiana doświadczeń i integracja środowisk przedsiębiorców dostarczających rozwiązania dla przemysłu.

Jakich narzędzi potrzeba, aby cyfryzacja polskiej gospodarki nie traciła dynamiki, a rodzime biznesy mogły konkurować na międzynarodowych rynkach? Dlaczego inwestycja w automatyzację i robotyzację procesów to jedyny właściwy kierunek rozwoju polskiego rynku i jak państwo może wspierać przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków na robotyzację? Na te i inne pytana odpowiadać będzie FAiRP.

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej jest inicjatywą polskich przedsiębiorców dostarczających rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych. Zadaniem Związku jest wspieranie cyfrowej transformacji polskiej gospodarki poprzez szereg działań edukacyjnych i naukowych, a także wskazywanie narzędzi, w tym państwowych, które mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście inwestowania przez polskie zakłady w automatyzację pracy. Jednym z obszarów działań FAiRP ma być wspieranie tworzenia i opiniowanie regulacji oraz dobrych praktyk dotyczących automatyzacji i robotyzacji oraz współpraca ze środowiskami biznesowymi i pozarządowymi.

Po więcej informacji na temat działalności FAiRP oraz członkostwa zapraszamy na stronę Związku: www.fairp.pl