Rozwiązania

Inżynieria procesowa

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego wykorzystania i nadzorowania procesów chemicznych w przemyśle. Prowadzimy prace badawcze, tworzymy, wdrażamy pod klucz i modernizujemy instalacje dla klientów z branży chemicznej, cementowo-wapienniczej, spożywczej, petrochemicznej oraz rynku energetyki. Nasze systemy wspomagają prowadzenie bezpiecznego i wydajnego procesu produkcji oraz transportu, spełniając wytyczne dla ochrony środowiska naturalnego.

Inżynieria chemiczna i procesowa stanowi podstawę rozwoju nowoczesnych technologii przemysłu  przetwórczego i petrochemicznego. Popyt na rozwiązania z tej dziedziny stale rośnie, co znacząco wpływa na rozwój i proces doskonalenia oferowanych rozwiązań w tym zakresie. To jedna z naszych specjalizacji.

Unikatowe kompetencje dla Twojego biznesu

Wiedzę i doświadczenie zespołu specjalistów AIUT z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej, zamieniamy w konkretne rozwiązania biznesowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem procesów chemicznych w przemyśle, w połączeniu z pełną automatyką i optymalizacją procesów wytwórczych w makroskali. Realizujemy projekty według norm i standardów międzynarodowych, uwzględniających specyficzne wymagania inwestorów zagranicznych.

 • opracowujemy nowe produkty rynkowe
 • odpowiadamy za projekt i wdrożenie bezpiecznego i wydajnego rozwiązania
 • wdrażamy instalacje dla usprawnienia procesów produkcji
 • modernizujemy istniejące instalacje przemysłowe

Spektrum produktów i usług działu Automatyki Procesów Ciągłych-Chemia obejmuje technologie chemii nieorganicznej i pokrewnych oraz przemysłu paliwowego.

Główne obszary działań. Poznaj możliwości AIUT

Projektujemy i wdrażamy m.in.:

 • instalacje dla produkcji kwasu siarkowego i związków siarki
 • instalacje dla produkcji siarki granulowanej
 • instalacje dla produkcji nawozów sztucznych
 • instalacje dla produkcji innych związków nieorganicznych
 • instalacje dla baz/terminali paliw (fronty załadunkowo-rozładunkowe)
 • instalacje odzysku par benzyn

AIUT dla fabryk kwasu siarkowego:

 • wieże absorpcyjne I i II
 • wieże oleum
 • wieże suszące
 • wymienniki ciepła
 • układy zraszania dla wież absorpcyjnych
 • układy kotłów odzysknicowych z gazów technologicznych złożone z: parownika, walczaka, przegrzewaczy pary, ekonomizerów

AIUT dla branży paliwowej:

 • instalacje odzysku par benzyn (OPB/VRU) pod klucz
 • instalacje wymrażania par lotnych związków
 • projekty i koncepcje budowy oraz modernizacji baz paliw

Odpowiadamy za kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, w tym:

analizę techniczno-ekonomiczną
opracowanie projektu
dostawę i montaż wyposażenia
rozruch instalacji
szkolenie kadry klienta

 • koncepcje techniczne i techniczno-kosztowe
 • projekt wykonawczy
 • dokumentację koncesyjną
 • dokumentację powykonawczą (As-Built documentation)
 • projekty budowlane dla uzyskania pozwolenia na budowę dla nowych oraz modernizację instalacji
 • technologicznej
 • mechaniczno - konstrukcyjnej
 • budowlano - konstrukcyjnej
 • pomiarów i automatyki
 • elektrycznej
 • oprogramowania

I Projekty bazowe, w tym:

 • optymalizację procesu lub jego wybór
 • dobór aparatów i urządzeń
 • wytyczne dla rozruchu i eksploatacji instalacji

II Projekty wykonawcze, w tym:

 • dokumentację budowlaną
 • dokumentację wykonawczą i odbiorczą aparatów
 • wybór urządzeń typowych
 • dokumentację wykonawczą i odbiorczą rurociągów
 • dokumentację montażową
 • instrukcję rozruchu i eksploatacji

III Dokumentację powykonawczą,

wykonywaną  w oparciu o aktualne normy europejskie i międzynarodowe, dostosowaną do wymogów inwestora, z zachowaniem dobrej praktyki inżynierskiej.

Badania. Rozwój. Rozwiązania

Inżynieria procesowa to istotna część nowych technologii. Rynek rozwiązań dla automatyzacji procesów ciągłych w kontekście procesów chemicznych rośnie dynamicznie i wymaga od dostawców systemów zarządzania obszarami bezpieczeństwa i spełnienia norm środowiskowych. W AIUT dysponujemy zaawansowaną wiedzą dotyczącą m.in. budowy aparatów i całych ciągów technologicznych, w których realizowane są procesy chemiczne. Dzięki temu możemy precyzyjnie odpowiadać na potrzeby klientów. Nasze projekty rozwijamy i testujemy w laboratorium badawczo-wdrożeniowym AIUT w Gliwicach.

Naprzeciw unijnym dyrektywom

Wytyczne europejskie w sprawie ochrony środowiska podkreślają wagę rozwiązań działających na rzecz zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Wspólnota Europejska dąży do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Działania prawne w tym zakresie podejmowane są w trosce o ochronę zdrowia obywateli i środowiska naturalnego, stanowiąc istotny element polityki przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym.

Systemy odzysku par paliwa na stacjach i terminalach paliw

Instalacje AIUT dla odzysku par paliwa odpowiadają za redukcję szkodliwych substancji ulatniających się do atmosfery podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach i terminalach paliw.

Zalecenia zawarte w dwóch unijnych dyrektywach mają ograniczyć emisję lotnych związków organicznych pochodzących z paliw i rozpuszczalników, które emitowane są w procesach napełniania lub rozładunku autocystern oraz cystern kolejowych przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych, jak również podczas tankowania pojazdów na stacjach paliw.

Rozwiązaniem w ramach etapu drugiego są instalacje odzysku par paliw. Ich zadaniem jest wychwytywanie oparów paliw uwalnianych podczas tankowania i przekazywanie ich do zbiornika magazynowego. Proces wspierają działania kontrolne zgodne z normami europejskimi, polegające na regularnym sprawdzaniu wydajności zastosowanych urządzeń.

Branże współpracujące

Przemysł chemiczny

Technologie AIUT pracują dla przemysłu chemicznego, energetycznego, cementowego i baz paliw.

Specjalizacje współpracujące

Automatyka procesów ciągłych – chemia

Dostarczamy pod klucz instalacje dla fabryk kwasu siarkowego i branży petrochemicznej oraz rozwiązania z obszaru chemii nieorganicznej i pokrewnych.

Systemy zarządzania dla terminali paliwowych

Nasze rozwiązanie pozwala na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym logistyką przemysłową i dostawami paliwa na stacjach i terminalach paliw.