Rozwiązania

Virtual Commissioning

Wykorzystujemy technologię wirtualnego uruchomienia – Virtual Commissioning – dla skrócenia czasu rzeczywistego wdrożenia zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych.

Fabryka 4.0: Bezbłędne uruchomienie

Rosnące oczekiwania rynku w zakresie skracania czasu uruchomienia procesów produkcyjnych wymagają stosowania zaawansowanych rozwiązań.

W AIUT wykorzystujemy technologię wirtualnego uruchomienia (VC) dla pełnej optymalizacji projektowanych (lub fizycznych) linii i stanowisk produkcyjnych. Zakres symulacji obejmuje zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. Nasze rozwiązanie pozwala m.in. testować działanie systemów sterowania, symulować mechanikę i automatykę zdefiniowanych procesów, w tym pracę robotów – w efekcie wykrywać błędy konstrukcyjne i eliminować je już w fazie projektowej.

Wirtualna walidacja systemu

 • symulacja procesów
 • trójwymiarowe modele wszystkich elementów zrobotyzowanej linii produkcyjnej
 • optymalne rozplanowanie wszystkich komponentów
 • dobór robotów i narzędzi systemowych
 • testowanie zasięgów robota
 • generowanie bezkolizyjnych ścieżek
 • zdefiniowanie pozycji serwisowych
 • pełna optymalizacja trajektorii ruchu robotów
 • dostosowanie aplikacji do standardów klienta

Zalety wirtualnego uruchomienia:

 • szybki czas rzeczywistego uruchomienia produkcji
 • minimalizacja ryzyka
 • eliminacja błędów na poziomie zaawansowanych symulacji – przed uruchomieniem produkcji
 • technologia optymalizacji
 • minimalizacja czasu przestoju w przypadku wdrożenia nowego modelu lub zmian w dotychczasowym procesie produkcyjnym
 • planowanie i wdrażanie nowego modelu równolegle z istniejącą produkcją
 • zwiększenie rentowności inwestycji
 • zwiększenie konkurencyjności zakładu

Cyfrowa hala produkcyjna

Technologia virtual commissioning to nowoczesne narzędzie, pozwalające na znaczące przyspieszenie rozruchu maszyn i linii produkcyjnych. Dzięki cyfrowym symulacjom możemy testować działanie dowolnej linii produkcyjnej (istniejącej lub w fazie projektowej), w tym maszyn i poszczególnych stanowisk, jeszcze przed rzeczywistym wdrożeniem. Wirtualne środowisko umożliwia m.in. realistyczną walidację robota i urządzenia, mapowanie sygnału programów robota do PLC, a także weryfikację procedur bezpieczeństwa i błędów logicznych.

Virtual commissioning obejmuje dwa główne, odrębne zadania:

Symulacje i testy odpowiedzialne za projekt mechaniczny systemu produkcyjnego, w tym m.in. projekt układu, kinematykę, programy robotów (definicja ścieżki), odstępy i czas cyklu.

Definiowanie sygnałów wejścia / wyjścia, definicje logiczne, programowanie HMI, programowanie bezpieczeństwa. 

Wirtualny bliźniak daje nowe możliwości

Technologia VC pozwalana na replikowanie zrobotyzowanych stanowisk, procesu produkcji, a nawet całej hali produkcyjnej, przy wykorzystaniu połączonych danych pochodzących z całego ekosystemu produkcji, tworząc cyfrowego bliźniaka (digital twin). Tak zaawansowane symulacje pozwalają odwzorować rzeczywiste zachowania produktu, poprawiają zachowania maszyn i robotów, umożliwiają monitorowanie różnych parametrów procesowych, pozwalają ujawnić luki produkcyjne oraz procesy o niskiej efektywności.

Branże współpracujące

Automatyka przemysłowa

Mamy 30-letnie doświadczenie w automatyzacji i robotyzacji światowego przemysłu. Dostarczamy systemy, maszyny i linie produkcyjne pod klucz.

Branża elektryczna

Realizujemy kompletne dostawy i montaż linii produkcyjnych oraz systemów zarządzania produkcją, jak również systemów automatyki budynkowej.

Ekologia / Recykling

Systemy AIUT wspierają proces ochrony środowiska naturalnego i czuwają nad bezpieczeństwem ekologicznym związanym ze specyfiką pracy danej firmy.

Górnictwo i przemysł mineralny

Zapewniamy zintegrowane systemy i rozwiązania wspierające naszych klientów z branży wydobywczej i przetwórstwa minerałów.

Metalurgia i hutnictwo

Specjalizujemy się w dostarczaniu systemów sterowania dla automatyzacji procesów produkcyjnych.

Porty i przemysł stoczniowy

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania z zakresu elektryki dla przemysłu okrętowego. Automatyzujemy obsługę terminali cargo.

Przemysł cementowo-wapienniczy

Nasze systemy sterują m.in. piecami do wypału wapna, automatyzują proces badania, transportu oraz załadunku wapna i cementu. Poznaj więcej możliwości.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki.

Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych

Projektujemy, budujemy i wdrażamy pod klucz zrobotyzowane linie do produkcji i pakowania kauczuku i tworzyw sztucznych.

Przemysł meblowy

Automatyzujemy procesy produkcji mebli. Dostarczamy i integrujemy kompleksowe systemy dla spójnego zarządzania produkcją, transportem i magazynem.

Przemysł motoryzacyjny

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostawach kompletnych rozwiązań, w tym zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla branży automotive.

Przemysł oświetleniowy

Odpowiadamy za projektowanie i kompletne dostawy nowoczesnych linii produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora oświetleniowego.

Przemysł papierniczy

Programujemy i uruchamiamy pod klucz maszyny papiernicze, dostarczamy systemy sterowania produkcją papieru i tektury. Sprawdź nasze możliwości.

Przemysł spożywczy

Nasze doświadczenie w pracy dla branży spożywczej poparte jest licznymi wdrożeniami zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych.