COVID-19. Reagujemy, wspieramy

Świat, jaki znamy, zmienił się, ale nasze cele pozostały te same. Reagujemy dynamicznie zarówno na potrzeby naszych partnerów biznesowych, jak i lokalnej społeczności. Wspieramy tych, którzy każdego dnia stają na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19 – lekarzy i służbę medyczną.

Kiedy liczy się czas i bezpieczeństwo

Dołączając do walki z epidemią koronawirusa, staramy się zabezpieczać pracowników oddziałów szpitalnych, dostarczając im profesjonalne przyłbice ochronne. Sprzęt trafił m.in. do Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii (ChCPiO), Katowickiego Centrum Onkologii oraz szpitali w Tarnowskich Górach i Bytomiu oraz NZOZ Medycznych Centrów Diagnostycznych VOXEL w Katowicach.