Maximo edukuje Kielce i promuje się w Licheniu

Końcówka roku to intensywny okres także dla naszego działu IT EAM, odpowiedzialnego za promocję, dystrybucję, implementację, rozwój oraz utrzymanie usług IBM Maximo.

6 listopada w Kielcach, podczas konferencji technicznej Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w Zakładach Produkcyjnych, Mateusz Iwanicki oraz Mateusz Sikora edukowali pracowników z efektywnej obsługi systemu, rozwiewając wszelkie wątpliwości i cierpliwie odpowiadając na pojawiające się pytania – zarówno ogólne, jak i te dotyczące konkretnych sytuacji i scenariuszy.

Z kolei w dniach 27-29 listopada w Licheniu, podczas konferencji naukowo-technicznej Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce, zespół: Mikołaj Jankowski i Mateusz Iwanicki prezentował możliwości w zakresie monitorowania stanu technicznego infrastruktury produkcyjnej w oparciu o systemy pomiarowe zintegrowane z platformą Maximo.