Piekary Śląskie z pierwszą w Polsce siecią LoRa

Grudzień 2019 roku przyniósł zwieńczenie wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy w Piekarach Śląskich. Zadanie obejmowało implementację: 6,5 tys. nakładek Apulse-W, a także oprogramowania SIMAX służącego do analizy danych, komunikacji z e-BOK oraz optymalizacji zarządzania siecią.

Piekary Śląskie to pierwsze miasto w Polsce, które kompleksowo i na tak dużą skalę wprowadziło wodomierze wyposażone w nadajniki radiowe. To także pierwsze wdrożenie sieci IoT LoRa w naszym kraju. Projekt zyskał uznanie grupy roboczej ds. Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji, która w swoim raporcie określiła go jako czołowy na skalę kraju przykład innowacyjności w zakresie inteligentnego opomiarowania. Przełożyło się to w bieżącym roku na zainteresowanie prezentacjami naszych rozwiązań IoT podczas konferencji i spotkań branżowych.