Praktyki i staże: patronacka klasa AIUT w ZSŁ w Gliwicach

Wspieramy przyszłych techników i inżynierów – podopiecznych Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach – w realizacji ich zawodowych celów. W ramach współpracy z gliwicką placówką objęliśmy opieką patronacką klasę o kierunku technik elektronik. Uruchomiony przez nas program praktyk zawodowych to dla młodych gliwiczan szansa na zdobycie doświadczenia i późniejszą karierę w AIUT.

Praca w AIUT: od praktyk do etatu

Uczniowie Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach będę zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe w gliwickiej siedzibie AIUT. To tutaj młodzież kształcąca się na techników elektroników zapraszana będzie na warsztaty, seminaria i wycieczki przedmiotowe. Ponadto uczniowie tego kierunku mogą odbywać praktyki zawodowe pod okiem doświadczonych inżynierów AIUT i doskonalić warsztat w naszych pracowniach – a w kolejnych etapach starać się o płatny staż. Po ukończeniu nauki na najlepszych czekać będzie praca.

Wspieramy ZSŁ

Aby rozwijać kompetencje techniczne, niezbędna jest nie tylko wiedza teoretyczna, ale również odpowiedni sprzęt potrzebny do nauki i nabywania praktycznych umiejętności. Dlatego w ramach współpracy z Zespołem Szkół Łączności w Gliwicach wspieramy również doposażenie pracowni elektronicznych placówki.

Jesteś studentem? Sprawdź się i rozpocznij płatny staż w naszym Laboratorium

Poznaj AIUT Lab, Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe AIUT, które rocznie otwiera drogę do kariery trzydziestu ambitnym studentom kierunków technicznych z Polski i zagranicy. To tu powstają technologie przyszłości. Aplikuj, może czekamy właśnie na Ciebie.