Przyłbice dla przedszkoli: w trosce o wychowawców i najmłodszych

Przyłbice AIUT trafiły do pierwszego, gliwickiego przedszkola

Bezpieczeństwo naszych pracowników oraz bliskich to dla nas ważny temat, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa. Dlatego AIUT wspiera lokalne placówki medyczne oraz przedszkola, przekazując personelowi profesjonalne przyłbice ochronne. Sprzęt trafił tym razem do Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach.

Zdajemy sobie sprawę przed jak ważnym i odpowiedzialnym zadaniem stają dziś zespoły dyrekcji i wychowawców przedszkolnych. Nasze podziękowania za niezwykłą determinację w przywróceniu funkcjonowania placówek, wyrażamy pomagając.

Otwarcie przedszkoli. Powrót inny niż wszystkie

Życie powoli wraca na znane nam tory. Przyjdzie nam jednak funkcjonować w odmienionej rzeczywistości, gdzie jak nigdy wcześniej ważne będą względy bezpieczeństwa i higieny. Następuje stopniowe odmrażanie gospodarki i relacji społecznych. Oznacza to również etapowe otwieranie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zadaniem pracowników placówek, jest jak zawsze najlepsza opieka nad najmłodszymi, zapewnienie dzieciom maksimum troski i komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. To ważne i odpowiedzialne zadanie, które wspiera AIUT. Ze względu na sytuację epidemiczną pomagamy w realizowaniu profesjonalnej opieki nad najmłodszymi w tym trudnym okresie, dostarczając potrzebne przyłbice ochronne dla wychowawców i personelu przedszkolnego.

Dlaczego to takie ważne?

Wychowawcy przedszkolni stoją dziś przed ważnym i niezwykle odpowiedzialnym zadaniem zapewnienia dzieciom – jak również sobie – maksimum bezpieczeństwa oraz komfortu pracy i rozwoju. Właściwe środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice ochronne) pozwolą realizować opiekę nad przedszkolakami w świadomy sposób, ograniczając potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się wirusa.

Dzieciaki to wiedzą

Dzieci są niezwykle empatyczne i szybko potrafią dostosować się do nowych warunków i sytuacji. Wspólnie możemy uczyć ich nowych wzorów i oswajać z potrzebnymi środkami ochrony osobistej. Dla wspólnego dobra.

Rada wychowawcy przedszkolnego

Dobrze, jeśli rodzice jeszcze w trakcie sprawowania domowej opieki wyjaśnią pociechom nowe zasady bezpieczeństwa, jakie będą panować w przedszkolu po otwarciu placówki. Ważne, aby najmłodsi wiedzieli, dlaczego zostały wprowadzone nowe zasady, a wygląd Pani wychowawczyni będzie nieco odmieniony, ze względu na środki ochrony osobistej.