Rozwiązania

System zdalnego monitoringu zbiorników paliwowych i detekcji wycieków

Zarządzaj stacjami paliw inteligentnie. Nasz zaawansowany system, zapewniający zdalny monitoring zbiorników paliwa, redukcję strat paliwowych, detekcję wycieków oraz kontrolę dostaw na stacjach paliw, to serce rozwiązania AIUT FuelPrime.

Poznaj w pełni automatyczny, najdokładniejszy w skali światowej, certyfikowany system rekoncyliacji i detekcji wycieków paliwa na stacjach. To inteligentne i bezobsługowe rozwiązanie zapewnia kompleksowy nadzór nad procesami dystrybucji i sprzedaży paliw, gwarantując redukcję strat paliwowych i predykcję niepożądanych zdarzeń.

Wykrycie minimalnych wycieków (SIR 3)

Nasze zaawansowane rozwiązanie AIUT FuelPrime, zapewnia monitoring paliwa na całej ścieżce dystrybucji produktu – od terminala do klienta końcowego na stacji paliw. System gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dla wykrycia wycieku w oparciu o odczyt danych i analizę w czasie rzeczywistym. FuelPrime to aktualnie najdokładniejszy dostępny na światowym rynku system z potwierdzoną certyfikatem (SIR3) możliwością wykrycia minimalnych ilości wycieku – już od 5l/24h.

Monitoruj zdalnie, zarządzaj inteligentnie

Rozwiązanie FuelPrime jest w pełni automatyczne, kompatybilne z innymi systemami i niezależne od infrastruktury stacyjnej (sond, dystrybutorów paliwowych). System zapewnia urządzenia telemetryczne do monitorowania zbiorników, kontroler stacyjny na bieżąco zbierający dane sprzedażowe, system centralny pozwalający na zdalny nadzór nad stacjami i wreszcie algorytmy analityczne (SI) przetwarzające dane i realizujące szereg funkcji biznesowych. Pełne uruchomienie systemu na stacji trwa kilka godzin, bez przerywania normalnej pracy stacji.

FuelPrime pozwala na monitoring różnorodnych produktów, w tym paliw płynnych (benzyna, olej napędowy) czy alternatywnych (LPG, LNG, CNG).

System gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dla wykrycia wycieku w oparciu o odczyt danych on-line co 15 minut i ich analizę w czasie rzeczywistym.

Jesteśmy dojrzałym partnerem biznesowym, gotowym do współdzielenia odpowiedzialności za osiąganie wyznaczonych wspólnie celów (KPI) przez naszych klientów. Nasz system oferujemy w modelu Odpowiedzialności za Usługę PRaaS (Process Responsibility as a Service), stanowiącym gwarancję korzyści biznesowych.

Centrum Analityczne AIUT FuelPrime

Nasz system to inteligentne narzędzie biznesowe, zaprojektowane w oparciu o metody uczenia maszynowego oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Pozyskane w procesie akwizycji dane przekształcamy w nową wiedzę biznesową – z korzyścią dla Twojego biznesu. Analiza informacji odbywa się w czasie rzeczywistym, co przyspiesza proces decyzyjny.

Nasi analitycy z Centrum Analitycznego AIUT zapewniają światowej klasy usługi wykrywania wycieków i innych strat paliwowych, m.in. w procesie dostaw i transportu. Centrum prowadzi pełną diagnostykę pracy urządzeń, redukując straty na dostawach i sprzedaży oraz ryzyko operacyjne. Zespół AIUT odpowiada ponadto za raportowanie alarmów ze stacji, zarządzanie dochodzeniami dotyczącymi strat oraz wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska.

Poznaj zalety systemu:

  • bilansowanie paliw dzienne i online
  • alarmowanie o potencjalnych zagrożeniach
  • autokalibracja zbiorników
  • nadzór nad kalibracją dystrybutorów
  • wykrywanie wycieków i kradzieży
  • rozliczanie dostaw
  • predykcja zużycia paliwa
  • optymalizacja dostaw
  • zapobieganie stanom martwym i przepełnieniom

Poznaj pełne możliwości rozwiązania AIUT FuelPrime – systemu redukcji strat paliwowych, detekcji wycieków oraz kontroli dostaw end-to-end.