Rozwiązania

Inteligentne oświetlenie uliczne

Poznaj inteligentny system zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym z rodziny rozwiązań AIUT Smart City.

 

Instalacja inteligentnego systemu oświetlenia ulicznego to nowoczesne rozwiązanie przynoszące miastu korzyści ekologiczne i ekonomiczne. To także inwestycja szybkiego zwrotu.

Inteligentne systemy oświetlenia przyszłością miast

System Zdalnego Sterowania Oświetleniem Ulicznym opracowany przez inżynierów AIUT, to jedno z najbardziej zaawansowanych na rynku rozwiązań dedykowanych temu segmentowi. Nasz system pozwala na istotną poprawę procesów związanych z oświetleniem miejskim, przynosząc w krótkim czasie deklarowane oszczędności.

Oszczędność i optymalizacja

Realizacja projektów w obszarze zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym wpisuje się w realizowaną przez miasta na całym świecie ideę Smart City. To odpowiedź na chęć działania samorządów zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, a także obniżenia ponoszonych, niepotrzebnych kosztów.

Zdalne sterowanie miejską siecią oświetleniową

Sterownik ALZ 10F5 zamontowany na lampie umożliwia monitorowanie i sterowanie natężeniem światła oraz programowanie czasu załączenia czy intensywności pracy dla wybranych przedziałów czasowych. Wpływa to bezpośrednio na ograniczenie zużycia energii i pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Informacje dotyczące zużycia energii i stanu lampy przekazywane są do serwera za pośrednictwem sieci IoT (LoRa).

Oferujemy również wygodną dla użytkownika i łatwą w obsłudze lokalną komunikację radiową ze sterownikiem, gdzie dane przekazywane są do ARANGE 6070, który komunikuje się poprzez Bluetooth z telefonem wyposażonym w system Android.

Zastosowana łączność radiowa pozwala na szybką i sprawną komunikację oraz eliminuje potrzebę każdorazowego nawiązywania połączenia BT z poszczególnymi sterownikami zainstalowanymi na lampach.

Zalety systemu:

  • optymalne zarządzanie oświetleniem ulicznym
  • znacząca redukcja kosztów zużycia energii
  • szybki zwrot inwestycji
  • oświetlenie dostosowane do potrzeb mieszkańców
  • jedno- lub dwukierunkowa transmisja radiowa
  • łączność IoT/bezprzewodowa komunikacja SRD
  • łatwy montaż bezpośrednio na obudowie lamp różnych firm

Nasze urządzenia współpracujące

ARANGE 6070

Poznaj nasze urządzenia.

ALZ 10F5

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia stanowią część systemu z grupy rozwiązań AIUT Smart City.