Rozwiązania

Systemy zdalnego odczytu wodomierzy i ciepłomierzy

Zyskaj pełną kontrolę nad miejską siecią wodociągową i ciepłowniczą. Poznaj nasze inteligentne rozwiązania pozwalające na zdalne, dzienne odczyty stanu liczników i efektywne zarządzanie infrastrukturą w oparciu o zaawansowaną analizę danych.

Zdalny odczyt liczników i sterowanie pracą węzła

Nasz system daje możliwość pełnego i stałego nadzoru nad pracą węzła ciepłowniczego.

System zdalnego nadzoru sieci preizolowanej

Jedno rozwiązanie dla jednoczesnego zarządzania siecią wodociągową i ciepłowniczą.

Zdalny odczyt i monitoring liczników ciepła

Rozwiązanie umożliwia m.in. zdalne, automatyczne odczyty stanów liczników ciepła i automatyzuje rozliczanie klientów.

System zdalnego odczytu i monitoringu pracy wodomierzy

Nasz stacjonarny system zdalnego odczytu i monitoringu pracy wodomierzy, to zaawansowane narzędzie do zarządzania miejską siecią wodociągową.

Wybierz swoje rozwiązanie.
Zamień nieefektywne ręczne odczyty inkasenckie na bezprzewodowy system monitorujący zużycie wody lub ciepła na podstawie zdalnych, codziennych odczytów dowolnego licznika w Twojej sieci. Dzięki naszym systemom IoT zadbasz o wysokie standardy bezpieczeństwa i dobre praktyki płacowe.

 

Ekosystem IoT

Nasz ekosystem dla rozwiązań Smart City oparty jest na technologii Internetu Rzeczy i bezprzewodowej transmisji danych. Zapewnia zdalny, bieżący monitoring zużycia, eliminuje konieczność kontroli inkasenckich na posesjach, wykrywa anomalie, bezprawne ingerencje w licznik.

Atestowane urządzenia

Nasza otwarta platforma, oparta na sieciach inteligentnych czujników, zadba, by Twoje przedsiębiorstwo i miasto stały się lepiej zorganizowane, przyjazne mieszkańcom, a pozyskiwane w czasie rzeczywistym informacje, zwiększyły efektywność wykorzystania dostępnych zasobów.

Nasze rozwiązania od lat działają dla klientów AIUT w Polsce i na świecie, a produkowane przez nas urządzenia są atestowane i spełniają najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa.

Detekcja wycieków

W ramach wdrażanego Ekosystemu IoT pomagamy optymalnie wykorzystać potencjał zgromadzonych danych, przetwarzając je w wartościowe dla firmy informacje. Dzięki zaawansowanej analizie nasze systemy pozwalają szybko wykrywać wycieki i zarządzać dostawami.

Technologie transmisji

Nasze systemy bazują zarówno na technologiach bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań komunikacyjnych dla IoT (Sigfox, LoRa, NB IoT, Cat-M), jak również ogólnodostępnych sieciach telekomunikacyjnych (GSM 2G, GSM 3G, LTE).

Własne sieci radiowe

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, zwiększamy dostępność technologii transmisji odpowiednich dla IoT, co w praktyce oznacza, m.in. kompleksowe wsparcie przy budowie miejskiej, niskokosztowej, radiowej sieci komunikacyjnej LoRa.