Rozwiązania

System zdalnego nadzoru sieci preizolowanej

Uniwersalność i elastyczność naszych systemów pozwala nam na szybkie dostosowanie do aktualnych wymogów rynku. Wybierz nasze inteligentne rozwiązanie dla jednoczesnego zarządzania miejską siecią wodociągową i ciepłowniczą. Zautomatyzuj zarządzanie energią cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody.

Poznaj kompletne rozwiązanie AIUT Smart City umożliwiające jednoczesny monitoring sieci wodociągowych i ciepłowniczych w budynkach z układem centralnego ogrzewania i z dostawą ciepłej wody użytkowej. Nasz system zapewnia zaawansowany monitoring sieci, umożliwia szybką detekcję wycieków i zapobieganie awaryjności infrastruktury.

Zaawansowana detekcja wycieków

Moduł zdalnego nadzoru sieci preizolowanych z opcją wczesnego wykrycia zawilgocenia izolacji rurociągów ciepłowniczych pozwala zawęzić obszar poszukiwań miejsca awarii i w konsekwencji znacznie skrócić przerwy w dostawach ciepłej wody i ogrzewania.

Zdalne odczyty i bieżący monitoring sieci

Nasz system zdalnego odczytu i monitoringu sieci wodociągowych i ciepłowniczych pracuje z wodomierzami i ciepłomierzami wiodących na rynku producentów. Centralnym elementem naszego rozwiązania jest radiowy koncentrator danych OKO 5585, pośredniczący w wymianie danych i alarmów między modułami wodomierzowymi i ciepłowniczymi, a bazą danych. OKO rejestruje odczyty z liczników ciepła i wodomierzy oraz informacje dotyczące stanu sieci preizolowanej. System jest elastyczny, nie ma ograniczeń pod względem liczby odczytywanych modułów ciepłowniczych.

System pozwala na codzienny zdalny i automatyczny odczyt dowolnego ciepłomierza i wodomierza, z dokładnością do dnia i godziny, a także bezobsługowe wystawienie faktury rozliczeniowej. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie biznesowe, zarówno dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej, jak i odbiorców indywidualnych.

Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z szeroką gamą liczników ciepła i wody wiodących dostawców i gotowe do instalacji na pracujących lub nowych ciepłomierzach i wodomierzach. Oznacza to brak dodatkowych kosztów związanych z nieplanowaną wymianą istniejącej infrastruktury w ramach danej sieci.

Nasze rozwiązania od lat działają dla klientów AIUT w Polsce i na świecie. Produkowane przez nas urządzenia są certyfikowane i spełniają najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa.

Zalety systemu:

  • bieżący monitoring sieci
  • zdalne i automatyczne odczyty
  • zaawansowana diagnostyka sieci
  • alarmy bezpieczeństwa
  • ograniczenie awaryjności
  • szybka i precyzyjna detekcja wycieków
  • możliwa elektroniczna obsługa klienta
  • współpraca z ciepłomierzami i wodomierzami wiodących producentów
  • możliwość odczytu stacjonarnego lub/i obchodzonego/objazdowego
  •  prosta integracja z systemem bilingowym

APULSE-W

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia stanowią część systemu z grupy rozwiązań AIUT Smart City.

OKO 5xx5

Poznaj nasze urządzenia.

Moduły komunikacyjne (AKAM, ALAND, APAT, AKFAP, ACTAR)

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia stanowią część systemu z grupy rozwiązań AIUT Smart City.