Rozwiązania

System zdalnego odczytu i monitoringu pracy wodomierzy

Nasz stacjonarny system zdalnego odczytu i monitoringu pracy wodomierzy, to zaawansowane narzędzie dla zarządzania miejską siecią wodociągową.

Poznaj jedną z najnowocześniejszych inteligentnych platform do zarządzania siecią wodociągową na rynku. Nasze rozwiązanie zapewnia zdalny, automatyczny i bezpieczny dostęp do danych z wodomierzy, bez konieczności wizyt na posesjach. Oferuje też nowe standardy bezpieczeństwa.

 

System, który uszczelni Twoją sieć

Zapewniamy wygodny i bezpieczny dostęp do danych z każdego licznika działającego w ramach sieci wodociągowej. Nasze rozwiązanie pozwala na codzienną kontrolę faktycznego zużycia wody, szybkie wykrywanie wycieków i przewidywanie awarii. System alarmuje też o bezprawnej ingerencji w licznik.

Oszczędzaj czas i optymalizuj działania

Zdalne, automatyczne odczyty stanów liczników pozwolą oszczędzać czas poświęcany na ręczne odczyty inkasenckie na posesjach oraz uniknąć ewentualnych błędów w tym zakresie. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorstwa wodociągowego, jak i odbiorców.

Zapobieganie awaryjności

System AIUT zapewnia monitorowanie stanu infrastruktury wodociągowej praktycznie w czasie rzeczywistym. Wpływa to na redukcję kosztów amortyzacyjnych sieci – poprzez dostosowanie ciśnienia w rurociągu. Ponadto daje możliwość przewidywania awarii i im przeciwdziałania.

Automatyczne odczyty

System działa jako rozwiązanie stacjonarne, gdzie dane z liczników odbierane są automatycznie - codziennie, z określoną częstotliwością.

Swobodna integracja z systemami zewnętrznymi

W skład systemu wchodzą: nakładka radiowa APULSE-W – pracująca samodzielnie w technologii IoT (LPWAN) lub w konfiguracji z koncentratorem OKO 55x5 oraz aplikacja IMR do przechowywania, analizy i wizualizacji danych odczytowych. Dzięki otwartej architekturze dane zgromadzone w aplikacji mogą być przekazywane do systemów bilingowych, SCADA, GIS oraz ERP.

System pozwala na codzienny zdalny i automatyczny odczyt dowolnego wodomierza, z dokładnością do dnia i godziny, a także bezobsługowe wystawienie faktury rozliczeniowej. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie biznesowe, zarówno dla przedsiębiorstwa dostarczającego wodę, jak i jego klientów.

Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z szeroką gamą wodomierzy wiodących dostawców i gotowe do instalacji na pracujących lub nowych wodomierzach. Oznacza to brak dodatkowych kosztów związanych z nieplanowaną wymianą istniejącej infrastruktury w ramach danej sieci wodociągowej.

Nasze rozwiązania od lat działają dla klientów AIUT w Polsce i na świecie. Produkowane przez nas urządzenia są atestowane i spełniają najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa.

Zalety systemu:

 • bieżący monitoring sieci
 • zdalne i automatyczne odczyty
 • możliwa elektroniczna obsługa klienta
 • ograniczenie awaryjności sieci
 • detekcja wycieków
 • wykrycie prób ingerencji w licznik
 • współpraca z wodomierzami wiodących producentów
 • skuteczny odczyt w studniach wodomierzowych
 • możliwość odczytu stacjonarnego lub/i obchodzonego/objazdowego
 • prosta integracja z systemem bilingowym

Case study

Największe wdrożenie inteligentnej platformy IoT do zdalnego odczytu i monitoringu pracy wodomierzy w technologii LoRa w Polsce

Wyzwanie

Wdrożenie ekosystemu opartego na komunikacji bezprzewodowej, który pozwoli na automatyczny, zdalny odczyt bieżącego stanu wszystkich wodomierzy należących do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich (dzienne, godzinowe wskazania), zapewni monitoring stanu infrastruktury wodociągowej w czasie rzeczywistym, zautomatyzuje procesy zarządcze i umożliwi elektroniczną obsługę klientów indywidualnych i biznesowych oraz e-rozliczenia.

Nasze rozwiązanie: Wdrożenie inteligentnej platformy AIUT Smart City IoT z systemem do zdalnego odczytu i monitoringu pracy wodomierzy oraz zarządzania miejską siecią wodociągową.

AIUT Smart City IoT (Internet of Things) to pierwsza w Polsce inteligentna platforma wdrożona na szeroką, miejską skalę, zapewniająca m.in. zdalne, automatyczne odczyty bieżącego stanu wodomierzy w oparciu o bezprzewodową, niskokosztową technologię transmisji LoRa.

Realizacja została przeprowadzona w modelu pod klucz. Wdrożone urządzenia i systemy AIUT odpowiadają za zdalny, bezprzewodowy monitoring blisko 6500 wodomierzy piekarskiej spółki, zapewniając dzienne, godzinowe odczyty i monitoring stanu infrastruktury praktycznie w czasie rzeczywistym. Nasze rozwiązanie pozwala m.in. na szybkie wykrywanie wycieków i przewidywanie awarii, system alarmuje też o bezprawnej ingerencji w licznik. W ramach wdrożenia służyliśmy również kompleksowym wsparciem przy budowie miejskiej, energooszczędnej sieci komunikacyjnej radiowej LoRa.

Korzyści biznesowe:

 • Zdalna, automatyczna akwizycja danych
 • Eliminacja nieefektywnych odczytów inkasenckich
 • Stała, godzinowa kontrola zużycia
 • Zwiększona wydajność działania spółki
 • Redukcja strat i kosztów operacyjnych
 • Znaczące ograniczenie strat wody
 • Szybkie wykrywanie wycieku
 • Efektywne planowanie zakupu wody
 • Ograniczenie awaryjności sieci
 • Alerty o bezprawnej ingerencji w licznik
 • Optymalizacja zarządzania ciśnieniem w sieci
 • Bezpieczeństwo danych
 • Wygodna elektroniczna obsługa klienta (e-BOK)
 • Automatyzacja procesów fakturowania i płatności

Nasze urządzenia współpracujące

APULSE-W

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia stanowią część systemu z grupy rozwiązań AIUT Smart City.

OKO 5xx5

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia stanowią część systemu z grupy rozwiązań AIUT Smart City.