Rozwiązania

Zdalny odczyt i monitoring liczników ciepła

Nasz ekosystem IoT to zaawansowane narzędzie do zarządzania miejską siecią ciepłowniczą. Poznaj kompletne rozwiązanie do odczytu wskazań zużycia w układach centralnego ogrzewania oraz zarządzania ciepłem w budynkach zasilanych centralnie – przez ciepłownie lub elektrociepłownie.

Nasze inteligentne rozwiązania z grupy systemów Smart City IoT pozwalają na zdalne zarządzanie siecią ciepłowniczą. System jest kompatybilny z większością typów ciepłomierzy i wodomierzy dostępnych na rynku i umożliwia automatyczne rozliczanie zarówno klientów prywatnych, jak i komercyjnych.

Oszczędzaj czas i optymalizuj działania

Zdalne, automatyczne odczyty stanów liczników ciepła pozwolą oszczędzać czas poświęcany na ręczne odczyty inkasenckie oraz uniknąć ewentualnych błędów w tym zakresie. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, jak i odbiorców.

Zapobieganie awaryjności

Systemy AIUT Smart City IoT zapewniają monitorowanie stanu infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej praktycznie w czasie rzeczywistym. Wpływa to bezpośrednio na redukcję kosztów amortyzacyjnych sieci – m.in. poprzez optymalizację ciśnień w rurociągach. Ponadto nasze rozwiązania pozwalają na szybką detekcję wycieków i skuteczną interwencję, a dzięki zaawansowanej analizie danych również na przeciwdziałanie potencjalnym awariom i ograniczenie strat.

Automatyczne odczyty w elastycznym modelu

AIUT Smart City IoT działa jako rozwiązanie stacjonarne. Oznacza to, że dane z liczników przekazywane są do systemu automatycznie każdego dnia, z określoną częstotliwością. Możliwy jest także jednoczesny odczyt walk-by (obchodzony/objazdowy) w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba.

W skład systemu wchodzą urządzenia obiektowe AIUT, takie jak OKO 5585 w wersji bateryjnej lub zasilanej sieciowo, i moduły komunikacyjne AKAM, ALAND, APAT, AKFAP, ACTAR, itp. W pojedynczym węźle ciepłowniczym możliwy jest odczyt do sześciu ciepłomierzy i jednego wodomierza.

Dane z liczników przesyłane są bezprzewodowo (ISM 868) lub przewodowo (IMR BUS, MBUS) do koncentratora OKO, skąd poprzez GSM są transmitowane do serwera.

System pozwala na codzienny zdalny i automatyczny odczyt dowolnego ciepłomierza, z dokładnością do dnia i godziny, a także bezobsługowe wystawienie faktury rozliczeniowej. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie biznesowe, zarówno dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej, jak i odbiorców indywidualnych.

Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z szeroką gamą liczników ciepła wiodących dostawców i gotowe do instalacji na pracujących lub nowych ciepłomierzach. Oznacza to brak dodatkowych kosztów związanych z nieplanowaną wymianą istniejącej infrastruktury w ramach danej sieci cieplnej.

Nasze rozwiązania od lat działają dla klientów AIUT w Polsce i na świecie. Produkowane przez nas urządzenia są atestowane i spełniają najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa.

Zalety systemu:

  • bieżący monitoring sieci
  • zdalne i automatyczne odczyty
  • możliwa elektroniczna obsługa klienta
  • ograniczenie awaryjności sieci
  • wykrycie prób ingerencji w licznik
  • współpraca z ciepłomierzami i wodomierzami wiodących producentów
  • możliwość odczytu stacjonarnego lub/i obchodzonego/objazdowego
  •  prosta integracja z systemem bilingowym

Nasze urządzenia współpracujące

APULSE-W

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia stanowią część systemu z grupy rozwiązań AIUT Smart City.

Moduły komunikacyjne (AKAM, ALAND, APAT, AKFAP, ACTAR)

Poznaj nasze urządzenia.

OKO 5xx5

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia stanowią część systemu z grupy rozwiązań AIUT Smart City.