Rozwiązania

Platforma Energetyka GAZ – PEGAZ

Platforma Energetyka GAZ – PEGAZ – to modułowe rozwiązanie do zarządzania majątkiem, pracami i utrzymaniem ruchu dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, paliwowej i gazowniczej. Rozwiązanie składa się z produktów i dedykowanych narzędzi wspierających zarządzanie aktywami sieciowymi oraz autorskich rozwiązań AIUT, dostosowanych między innymi do integracji z systemami ERP, GIS i zarządzania dokumentacją.

Poznaj PEGAZ. Zaawansowaną platformę do zarządzania majątkiem i procesami biznesowymi w obszarach dystrybucji, wydobycia i produkcji, dedykowaną dla przedsiębiorstw z sektora energetyki, gazu oraz paliw.

PEGAZ to platforma obejmująca najlepsze rozwiązania klasy EAM/CMMS, BI oraz GIS dla sektora energetyki, paliw i gazownictwa. Rozwiązanie stanowi unikalne połączenie technologii i branżowej wiedzy w zakresie najlepszych praktyk i realizacji procesów biznesowych w obszarach dystrybucji, wydobycia i produkcji.

Korzyści biznesowe

 • zarządzanie majątkiem sieciowym i technicznym
 • zarządzanie zleceniami pracy i usługami
 • usprawnienie komunikacji
 • eliminacja niezależnych i niespójnych źródeł danych
 • digitalizacja dokumentacji z ograniczeniem papierowego obiegu
 • automatyzacja obiegu dokumentów
 • zwiększona automatyzacja zleceń i pracy
 • zwiększona efektywność wykorzystania zasobów
 • zwiększenie zakresu kontroli
 • realizacja oczekiwań biznesowych
 • bezpieczeństwo danych
 • inteligentne zarządzanie
 • analizy i raporty
 • obsługa procesów biznesowych
 • integracja z systemami ERP, bilingowymi, telemetrycznymi, sterowania, SCADA

Elastyczne rozwiązanie

Modułowa budowa PEGAZ oraz szerokie możliwości konfiguracji i parametryzacji pozwalają na dopasowanie zakresu rozwiązania do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta oraz wykorzystanie już posiadanych rozwiązań informatycznych

Funkcjonalności kluczowe

 • zarządzanie majątkiem sieciowym
 • zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • realizacja zakresu paszportyzacji
 • funkcjonalności rozwiązań GIS
 • obsługa procesów biznesowych
 • cyfryzacja dokumentacji
 • zautomatyzowane zarządzanie procesami obiegu dokumentów
 • zarządzanie zleceniami pracy i zleceniami usług
 • analizy i raporty
 • monitoring kluczowych wskaźników
 • współpraca z rozwiązaniami telemetrycznymi/IoT, systemami sterowania i SCADA oraz integracja z systemami ERP i bilingowymi
 • możliwość nadawania uprawnień i dostępów