Nowy robot AIUT do transportu ciężkich ładunków

Do rodziny autonomicznych robotów mobilnych AIUT Formica dołącza Formica 2. To inteligentny pojazd do transportu ciężkich ładunków do 1500 kg, wyposażony w podnośniki palet.

Formica 2 automatycznie i samodzielnie pobiera, transportuje i dostarcza ciężkie ładunki paletowe o masie do 1,5 tony w dynamicznym otoczeniu, stanowiąc bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych wózków widłowych.

 

Automatyczny transport dużych ładunków

Nowy robot AIUT umożliwia pełną automatyzację transportu ładunków spaletyzowanych, pozwalając efektywnie zarządzać intralogistyką w całym łańcuchu dostaw. Formica 2 zapewnia bezpieczny przewóz zwłaszcza ciężkich i niestandardowych (w tym wysokich) ładunków, usprawniając realizację zleceń w przestrzeniach magazynowej i produkcyjnej.

Bezpieczne dostawy bez udziału operatora

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii i algorytmów sztucznej inteligencji (AI) AIUT zapewnia swoim robotom jeszcze lepszą nawigację, bez wprowadzania zmian w przestrzeni zakładu. Zastosowane systemy bezpieczeństwa oraz systemy wizyjne pozwalają Formica 2 bezkolizyjnie poruszać się w dynamicznym środowisku. Robot rozpoznaje ludzi i omija niestandardowe przeszkody, a zastosowane czujniki rozkładu masy dają pojazdom pełną kontrolę nad ciężkimi i wysokimi ładunkami.

Zaawansowane, certyfikowane systemy bezpieczeństwa, w jakie wyposażamy nasze autonomiczne roboty mobilne (AMR - autonomous mobile robot), gwarantują pełną kontrolę obszaru, w jakim porusza się Formica 2, pozwalając między innymi na swobodną pracę personelu w przestrzeni aktywności pojazdu. Formica 2 przewiduje i omija także strefy o dużym natężeniu ruchu i obszary wyłączone, a zaawansowana analiza pozwala robotom na predykcję zdarzeń – mówi Jerzy Greblicki, dyrektor branży Radical Automation w AIUT.

Pełna kontrola i bezkolizyjne dostawy

Roboty Formica 2 samodzielnie dostosowują trasę dostawy do rzeczywistego natężenia ruchu na terenie fabryki, omijają nagłe przeszkody i przystosowują prędkość do obciążenia, dostarczając ładunek bez pomyłek i kolizji. Dodatkowo każdy AGV / AMR AIUT może zostać wyposażony w unikatowy moduł BlackBox z systemem kamer, który rejestruje parametry pracy pojazdu oraz moduł IMU weryfikujący drgania, przeciążenia oraz uderzenia zewnętrzne, zapewniając pełen wgląd w historię pracy robota, z możliwością odtworzenia zdarzeń.

Szybkie wdrożenie bez zmian w przestrzeni zakładu

Rozbudowany system nawigacji swobodnej, oparty na technologii LIDAR, umożliwia robotowi tworzenie wirtualnej mapy środowiska pracy oraz śledzenie ruchu w jego pobliżu dla wyboru optymalnej trasy przejazdu – bez ingerencji w infrastrukturę zakładu. Pojazd podejmuje decyzje w oparciu o rzeczywiste natężenie ruchu i informacje z systemu zarządzania flotą, dostosowując reakcję do sytuacji (może m.in. zwolnić, zatrzymać się, zmienić trasę).

Mówimy o maszynach, które mogą być szybko i w pełni zintegrowane ze zrobotyzowaną linią produkcyjną i innymi robotami, mogą się między sobą komunikować i elastycznie reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym. Są bezpieczne we współpracy z człowiekiem, zapewniają stabilny proces logistyczny, redukcję kosztów a ich wdrożenia możemy realizować zdalnie. Co istotne, wsparcie robotów przy niewystarczającej liczbie pracowników, staje się kluczowe dla zapewnienia ciągłości produkcyjnej i realizacji zleceń  – dodaje Jerzy Greblicki.