W AIUT dysponujemy zaawansowaną wiedzą dotyczącą m.in. budowy aparatów i całych ciągów technologicznych, w których realizowane są procesy chemiczne. Dzięki temu możemy precyzyjnie odpowiadać na potrzeby klientów. Nasze projekty rozwijamy i testujemy w laboratorium badawczo-wdrożeniowym AIUT w Gliwicach.

Możliwości techniczne

Instalacje AIUT pracują przy produkcji m.in. kwasu siarkowego oraz związków siarki, siarki granulowanej, nawozów sztucznych i innych związków nieorganicznych. Ponadto projektujemy i wdrażamy rozwiązania dla baz paliw oraz kompletne instalacje odzysku par benzyn. Zespół inżynierski działu Automatyki Procesów Ciągłych – Chemia AIUT odpowiada za kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, w tym analizę techniczno-kosztową, opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, dostawę i montaż wyposażenia, rozruch instalacji wraz ze szkoleniem kadry klienta, jak również dokumentację koncesyjną oraz powykonawczą. Nasze możliwości obejmują m.in.:

 

  • instalacje do produkcji kwasu siarkowego
  • instalacje do transportu i składowania siarki
  • układy suszarni nawozów sztucznych
  • układy konfekcjonowania substancji chemicznych
  • instalacje rozładunku oleju roślinnego z autocystern i cystern kolejowych
  • instalacje przeładunku oleju roślinnego i estrów
  • instalacje paliw ciekłych i produktów chemicznych
  • kompletne instalacje odzysku par benzyn
  • układy hermetyzacji i redukcji związków lotnych
  • układy sterowania biogazowni

Zastosowanie w branżach

Przemysł chemiczny

Technologie AIUT pracują dla przemysłu chemicznego, energetycznego, cementowego i baz paliw.

Terminale paliwowe

Automatyzujemy procesy bezpieczeństwa, logistyczne i zarządzanie bazami paliw. Dostarczamy systemy monitoringu zbiorników i instalacje odzysku oparów.

Gaz, ropa i przemysł petrochemiczny

Projektujemy i modernizujemy instalacje przemysłowe. Nasze rozwiązania zarządzają terminalem i stacją paliw, umożliwiając pełen monitoring dostaw.

Przemysł cementowo-wapienniczy

Nasze systemy sterują m.in. piecami do wypału wapna, automatyzują proces badania, transportu oraz załadunku wapna i cementu. Poznaj więcej możliwości.

Przemysł spożywczy

Nasze doświadczenie w pracy dla branży spożywczej poparte jest licznymi wdrożeniami zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?