Rozwiązania

System zarządzania terminalem cargo

W AIUT odpowiadamy na aktualne potrzeby klientów, tworząc zaawansowane rozwiązania automatyzujące zarządzanie strefami przemysłowymi, terminalami paliw i przeładunku.

Nasze zaawansowane rozwiązania pozwalają zarządzać dostawami i procesami logistyki przeładunkowej na terminalach cargo. Systemy AIUT automatyzują procedury związane z identyfikacją kierowców i pojazdów wjeżdżających lub opuszczających teren strefy. Ponadto informują szczegółowo o prognozowanych dostawach ładunku, jednocześnie pozwalają identyfikować i śledzić położenie kontenerów, cystern i wagonów.

Zdalna lokalizacja ładunku

Nasz zaawansowany system lokalizacji zasobów przedsiębiorstwa może wspierać pracę terminali cargo, precyzyjnie identyfikując rozładowywany/magazynowany ładunek, stanowiąc część nowoczesnej platformy AIUT dla zarządzania terminalem cargo.

Automatyczna identyfikacja kierowców

Szybka, automatyczna identyfikacja kierowców i pojazdów na brankach wjazdu/wyjazdu, zabezpieczenie biometryczne, automatyzacja wydań kompletu dokumentów transportowych, nadzór nad procesami bezpieczeństwa i analiza rozliczeń – to odpowiedź AIUT na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyspieszenia i optymalizacji procedur logistycznych.

Stworzony przez nas podsystem identyfikacji kierowców i pojazdów, pozwala na automatyczną identyfikację tablic rejestracyjnych zarejestrowanej floty, a tym samym szybką i sprawną obsługę i realizację załadunku w krótkim czasie.

Nasze rozwiązanie działa w oparciu o najnowsze zabezpieczenia biometryczne. Sprawną identyfikację kierowców umożliwiają czytniki i kioski biometryczne na odcisk palca, identyfikujące unikatowy zapis linii papilarnych.

Automatyzacja przyspiesza realizację procesów logistycznych, pozytywnie wpływając na poprawę pozycji terminala na konkurencyjnym rynku. Wdrożenie rozwiązań systemowych z wykorzystaniem nowych technologii zwiększa tez bezpieczeństwo transportowanego towaru.

Poznaj zalety rozwiązania

  • optymalizacja procesów logistycznych
  • automatyzacja wydań magazynowych
  • automatyczna identyfikacja pojazdu i kierowcy przy bramkach wjazdu/wyjazdu
  • automatyzacja procedur związanych z wydaniem i załadunkiem produktu
  • automatyczna identyfikacja w oparciu o najnowsze zabezpieczenia biometryczne (czytniki i kioski biometryczne)
  • automatyzacja systemów bezpieczeństwa
  • generowanie kompletu dokumentów dla wydania produktu
  • możliwość automatycznej korekty dokumentów wydania
  • integracja z dowolną liczbą systemów zewnętrznych