Rozwiązania

System zarządzania majątkiem i utrzymaniem ruchu – Maximo Express

Stwórz z nami nowoczesne centrum zarządzania procesami biznesowymi i maksymalizuj zyski swojej firmy. Maximo Express to jedna z najlepszych na świecie platform klasy EAM/CMMS do kompleksowego zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i utrzymaniem ruchu ‑ gotowa do natychmiastowego wdrożenia, z możliwością rozszerzenia kompetencji i kastomizacji.

System zapewnia pełną kontrolę nad majątkiem zakładu, pozwala na efektywne kierowanie pracą, wspiera i usprawnia zarządzanie działem utrzymania ruchu, gospodarką remontową i serwisową oraz dokumentacją. Rozwiązanie zorientowane jest na zmniejszenie awaryjności urządzeń i skrócenie przestojów oraz na poprawę wyników finansowych, w tym zwłaszcza maksymalizację rentowności inwestycji (ROI).

Poznaj zalety systemu

  • Optymalizacja pracy zakładu
  • Wyraźnie zwiększona efektywność zasobów
  • Obniżenie kosztów kapitałowych i operacyjnych
  • Zarządzanie cyklem życia maszyn i urządzeń
  • Usprawnienie pracy służb Utrzymania Ruchu
  • Prewencja zdarzeń
  • Redukcja przestojów
  • Business automation

Maximo Express zapewnia zaawansowane narzędzia do raportowania oraz monitoring kluczowych wskaźników KPI. To elastyczne i niezawodne rozwiązanie, w pełni integrowalne z systemami macierzystymi firmy (w tym m.in. z ERP, SCADA czy MES), gwarantujące poufność i bezpieczeństwo danych.

Maximo Express zostało zbudowane przez AIUT w oparciu o system naszego wieloletniego partnera ‑ IBM Maximo Asset Management oraz najlepsze praktyki zebrane w ciągu ostatnich ponad 25 lat naszej działalności. Rozwiązanie stanowi produkt kompleksowy, obejmujący wdrożenie, licencje oraz niezbędną infrastrukturę, a także usługi szkoleniowe oraz asystę powdrożeniową.

Gwarancja korzyści biznesowych

Dane w chmurze

Szybkie wdrożenie

Szybki zwrot inwestycji (ROI)

Branże współpracujące

Automatyka przemysłowa

Mamy 30-letnie doświadczenie w automatyzacji i robotyzacji światowego przemysłu. Dostarczamy systemy, maszyny i linie produkcyjne pod klucz.

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Ekologia / Recykling

Systemy AIUT wspierają proces ochrony środowiska naturalnego i czuwają nad bezpieczeństwem ekologicznym związanym ze specyfiką pracy danej firmy.

Energetyka i usługi komunalne

Dostarczamy systemy sterowania wraz z elektryką przemysłową dla elektrowni, a także rozwiązania Smart City oraz Smart Grid dla zarządzania siecią.

Gaz, ropa i przemysł petrochemiczny

Projektujemy i modernizujemy instalacje przemysłowe. Nasze rozwiązania zarządzają terminalem i stacją paliw, umożliwiając pełen monitoring dostaw.

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Zyskaj pełną kontrolę nad miejską siecią wodociągową i ciepłowniczą. Poznaj nasze inteligentne rozwiązania.

Górnictwo i przemysł mineralny

Zapewniamy zintegrowane systemy i rozwiązania wspierające naszych klientów z branży wydobywczej i przetwórstwa minerałów.

Metalurgia i hutnictwo

Specjalizujemy się w dostarczaniu systemów sterowania dla automatyzacji procesów produkcyjnych.

Przemysł cementowo-wapienniczy

Nasze systemy sterują m.in. piecami do wypału wapna, automatyzują proces badania, transportu oraz załadunku wapna i cementu. Poznaj więcej możliwości.

Przemysł chemiczny

Technologie AIUT pracują dla przemysłu chemicznego, energetycznego, cementowego i baz paliw.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki.

Przemysł kolejowy

Poznaj zaawansowane systemy trackingowe AIUT dla monitoringu wagonów i cystern kolejowych oraz rozwiązania automatyzujące terminale cargo.

Przemysł meblowy

Automatyzujemy procesy produkcji mebli. Dostarczamy i integrujemy kompleksowe systemy dla spójnego zarządzania produkcją, transportem i magazynem.

Przemysł motoryzacyjny

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostawach kompletnych rozwiązań, w tym zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla branży automotive.

Przemysł oświetleniowy

Odpowiadamy za projektowanie i kompletne dostawy nowoczesnych linii produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora oświetleniowego.

Przemysł paliwowy

Zapewniamy pełen monitoring paliwa na całej ścieżce dostaw produktu – od terminala paliwowego do klienta indywidualnego na stacji paliw.

Przemysł papierniczy

Programujemy i uruchamiamy pod klucz maszyny papiernicze, dostarczamy systemy sterowania produkcją papieru i tektury. Sprawdź nasze możliwości.

Przemysł spożywczy

Nasze doświadczenie w pracy dla branży spożywczej poparte jest licznymi wdrożeniami zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych.

Samorządy / Smart City

Dostarczamy systemy zdalnego monitoringu zużycia wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej i LPG – wraz z detekcją wycieków. Wybierz swoje rozwiązanie.

Terminale paliwowe

Automatyzujemy procesy bezpieczeństwa, logistyczne i zarządzanie bazami paliw. Dostarczamy systemy monitoringu zbiorników i instalacje odzysku oparów.

Inne kompetencje w obszarze IT EAM

System zarządzania produkcją Qursor Express

Od teraz zarządzaj inteligentnie. Rozwiązanie gotowe do natychmiastowego wdrożenia.

Produkcja polimorficzna

Tworzymy nowy, elastyczny system produkcji z wykorzystaniem mobilnych stanowisk produkcyjnych.

Automatyzacja transportu wewnętrznego

Optymalizuj procesy logistyki wewnątrzzakładowej z flotą autonomicznych pojazdów mobilnych AIUT Formica. Poznaj roboty.