TEDx Sugarland

Innowacje i rozwój mamy we krwi

Nasza firma od lat projektuje, produkuje i wdraża zaawansowane rozwiązania dla przemysłu. Budujemy fabryki, całe linie produkcyjne o raz pojedyncze stanowiska montażu i obróbki. Pomagamy innym przedsiębiorstwom prowadzić ich działalność, jednocześnie sami nieustannie się rozwijając. Nasze kompetencje przekuwamy w coraz lepsze rozwiązania, które umożliwiają dalszy rozwój naszym partnerom. Realizujemy projekty w oparciu o najnowsze i najbardziej aktualne trendy, ale ambicje naszej firmy sięgają dalej. Patrzymy w przyszłość, by w odpowiednim momencie zaoferować sprawdzone i dojrzałe - choć wciąż nowatorskie - rozwiązania. Rynek popytu nieustannie ewoluuje, zmuszając przedsiębiorstwa do reorganizacji dotychczasowej strategii realizacji procesu produkcji. Oparte na tradycyjnych systemach automatyki zakłady poszukują nowych rozwiązań biznesowych, których zadaniem będzie ograniczenie przestojów, organizacja bezpiecznego środowiska pracy przy wykorzystaniu mobilnych robotów AGV i cobotów, wreszcie – czerpanie z potencjału zaawansowanej analizy danych pozyskiwanych w ramach wdrożonego ekosystemu IoT.

Zacieranie podziałów pomiędzy ludźmi i robotami

W ten sposób automatyka i robotyka w ujęciu tradycyjnym ewoluuje zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0, niwelując granicę oddzielającą człowieka i maszynę w przestrzeni produkcyjnej. Temu zagadnieniu poświęcona była prezentacja, którą Jerzy Greblicki przedstawił 26 października w amerykańskim mieście Sugar Land (TX) w ramach międzynarodowej, niezależnej konferencji z cyklu TEDx. W swoim wystąpieniu poruszył on m.in. zagadnienie z dziedziny Radical Automation, wskazując, w jakim stopniu oczekiwania rynku względem dostosowania i indywidualizacji produktu w skali jednostkowej wpłyną na kształt całego procesu produkcji. Jerzy przybliżył ideę rozwijanej przez AIUT adaptacyjnej i nielinearnej linii produkcyjnej, której kluczowym elementem jest inteligentny cobot (robot kooperujący) zamontowany na samojezdnym wózku AGV.

Spread the knowledge - podziel się wiedzą

Naszych pomysłów nie chowamy skrzętnie do szuflady, ponieważ wierzymy, że edukowanie, poszerzanie świadomości i rozwijanie rynku przynosi pożytek wszystkim zainteresowanym. Podobna idea przyświeca konferencjom z cyklu TED (Technology, Entertainment and Design) oraz zainspirowanemu nimi, niezależnemu formatowi - TEDx. Konferencje te z założenia nie mogą przynosić zysków, a wszelkie koszty pokrywane są z opłat za występ lub przez sponsorów. Prelegenci nie otrzymują wynagrodzenia i zgadzają się na publikację nagrania na koncie TEDx w portalu YouTube. W ten sposób „idee warte propagowania” - jak głosi motto formatu TED - są dostępne dla odbiorców z całego świata.