Zdalne odczyty wody: Rusza wdrożenie we Wronkach

Nowe miasto w sieci AIUT Smart City IoT. We Wronkach (woj. wielkopolskie) działać będzie inteligentna platforma AIUT do zdalnego odczytu stanów wodomierzy i zarządzania siecią wodociągową w oparciu o energooszczędną, bezprzewodową technologię komunikacji LoRaWAN. System pozwoli na automatyczny odczyt bieżących wskazań liczników wody, bez konieczności wizyt inkasenta na posesjach i w domach mieszkańców oraz redukcję strat.

Smart metering: Wronki z platformą AIUT Smart City IoT

Projekt realizowany dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. we Wronkach obejmuje wdrożenie ponad 4,5 tys. urządzeń rejestrujących, umożliwiających zdalny odczyt wskazań wodomierzy z dokładnością do dnia i godziny wraz z częściową budową sieci stacjonarnej na obszarze gminy.

Automatyczne rozliczenia z mieszkańcami

System AIUT zapewni monitoring stanu infrastruktury wodociągowej w czasie rzeczywistym, pozwoli także na sprawne, bezobsługowe rozliczenia z mieszkańcami oraz generowanie faktur rozliczeniowych na podstawie rzeczywistego zużycia. Korzyści jest więcej.

Rozwiązanie AIUT zapewnia ograniczenie strat wody, redukcję kosztów operacyjnych, szybkie wykrywanie wycieków oraz awarii, a dzięki alarmom o bezprawnej ingerencji w licznik, również nadużyć.

Redukcja strat i kosztów

Platforma AIUT Smart City IoT to jedno z najnowocześniejszych na rynku rozwiązań do zarządzania siecią wodociągową i ciepłowniczą w oparciu o zaawansowaną analizę danych. System pozwala kontrolować rzeczywisty pobór wody, efektywnie planować jej zakup, identyfikować odcinki rurociągu potencjalnie narażone na awarie oraz precyzyjnie wykrywać wycieki w ramach sieci.

Wdrożenie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. we Wronkach realizowane jest  w modelu pod klucz.