Rozwiązania

Systemy Smart City IoT

Dzięki technologii Internetu Rzeczy (IoT) i rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych nasze miasta mają szansę stać się bardziej przyjazne mieszkańcom, lepiej zorganizowane i efektywniej wykorzystujące dostępne zasoby. Potwierdza to najnowszy raport Ministerstwa Cyfryzacji „IoT w polskiej gospodarce”.

Systemy AIUT pozwalają przedsiębiorstwom i samorządom urzeczywistniać wizję Inteligentnych Miast. Poznaj nasze możliwości i rozwiązania.

Systemy zdalnego odczytu gazomierzy

Zyskaj pełną kontrolę nad swoją siecią. Poznaj nasze inteligentne rozwiązania dla dystrybutorów gazu ziemnego.

Systemy zdalnego odczytu wodomierzy i ciepłomierzy

Zamień nieefektywne ręczne odczyty inkasenckie na bezprzewodowy system monitorujący zużycie wody lub ciepła. Poznaj rozwiązania.

Inteligentne oświetlenie uliczne

Zapewniamy zdalne sterowanie oświetleniem ulicznym. To inwestycja szybkiego zwrotu, dająca korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

System zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej

Nasz inteligentny system monitoringu liczników energii elektrycznej zapewnia m.in. szybki i efektywny pomiar kluczowych parametrów i ciągłość dostaw.

Zarządzaj inteligentnie

dzięki sprawdzonym systemom AIUT Smart City

Poznaj nasze inteligentne, kompletne rozwiązania do zdalnej akwizycji danych oraz zaawansowanej diagnostyki w zakresie pomiaru zużycia gazu, wody i ciepła, energii elektrycznej, a także monitorowania zbiorników LPG oraz systemów sterowania oświetleniem miejskim.

Dlaczego miasta powinny być smart?

W AIUT na świat patrzymy przez pryzmat nowych technologii i możliwości ich wykorzystania dla poprawy warunków pracy i życia.

Szacuje się, że realizacja koncepcji Inteligentnych Miast na przestrzeni kolejnych lat może stanowić istotną siłą napędową polskiej gospodarki, przynosząc wymierne korzyści dla mieszkańców, jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw prywatnych.

W AIUT wiemy, jak integrować działania w ramach inwestycji opartych o IoT w Twoim mieście – przy jednoczesnej minimalizacji kosztów w tym zakresie. Nasze bogate, długoletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwoju rozwiązań opartych na komunikacji bezprzewodowej, pozwala nam na co dzień zwiększać efektywność działania dziesiątek przedsiębiorstw w Polsce i na świecie.

AIUT Smart City: przestrzeń miejska pod kontrolą

Osią koncepcji Inteligentnych Miast jest cyfryzacja przestrzeni miejskiej, gdzie technologia spotyka się z komfortem i bezpieczeństwem w celu poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju środowisk miejskich. Kluczowym elementem umożliwiającym wdrożenie tej idei jest technologia Internetu Rzeczy, pozwalająca na zdalną komunikację między urządzeniami (M2M – machine to machine) i ludźmi. Jej wykorzystanie w rozwiązaniach Smart City gwarantuje zaawansowaną wiedzę na temat bieżącego zużycia mediów przez konsumentów, pozwala zarządzać systemami oświetlenia czy parkingami w mieście.

 

Inteligentna Platforma IoT

Nasza inteligentna platforma IoT wraz z systemem czujników pozwala na zdalną, pełną akwizycję i analizę danych z przestrzeni miejskiej lub wskazanej infrastruktury przedsiębiorstw działających na rzecz miasta i jego mieszkańców. Zaimplementowany Ekosystem IoT umożliwia monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i wymianę informacji zarówno między maszynami, jak i ludźmi.

AIUT Ekosystem IoT

Model rozwiązań z grupy AIUT Smart City oparty jest na technologii Internetu Rzeczy i bezprzewodowej transmisji danych. Nasz Ekosystem IoT zapewnia korzyści pod względem szybkości przesyłu odczytów, wydajności, pojemności i bezpieczeństwa – dając możliwość integracji z dowolną siecią miejską wraz z procedurą kastomizacji.

Nasza otwarta platforma, oparta na sieciach inteligentnych czujników, zadba, by Twoje przedsiębiorstwo i miasto stały się lepiej zorganizowane, przyjazne mieszkańcom, a pozyskiwane w czasie rzeczywistym informacje zwiększyły efektywność wykorzystania dostępnych zasobów.

Nasze certyfikowane i wykorzystywane na szeroką skalę urządzenia tworzące nasz Ekosystemu IoT, pozwalają na łatwą integrację z dowolną miejską siecią konsumencką – przekazując zdalnie bieżące odczyty liczników wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, LPG czy stanu oświetlenia ulicznego.

W ramach wdrażanego ekosystemu pomagamy optymalnie wykorzystać potencjał zgromadzonych danych, przetwarzając je w wartościowe dla firmy informacje. Dzięki zaawansowanej analizie z wykorzystaniem algorytmów Sztucznej Inteligencji, nasze systemy mogą z wyprzedzeniem wskazywać miejsca narażone na awarię, wykrywać detekcje czy zarządzać dostawami.

Nasze systemy bazują zarówno na technologiach bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań komunikacyjnych dla IoT (Sigfox, LoRa, NB IoT, Cat-M), jak również ogólnodostępnych sieciach telekomunikacyjnych (GSM 2G, GSM 3G, LTE).

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, zwiększamy dostępność technologii transmisji odpowiednich dla IoT, co w praktyce oznacza, m.in. możliwość budowy na potrzeby miasta własnej, niskokosztowej, radiowej sieci komunikacyjnej LoRa.

Poznaj zalety systemu

Co zyskuje miasto i jego mieszkańcy?

  • Zdalny, bieżący monitoring mediów
  • Eliminacja kontroli inkasenckiej na posesjach
  • Wykrywanie anomalii i wycieków
  • Wykrywanie bezprawnej ingerencji w licznik
  • Zapobieganie awaryjności sieci
  • Zdalne zarządzanie dopływem gazu
  • Możliwość regulacji natężenia oświetlenia na terenie miasta
  • Poprawa wygody i jakości życia mieszkańców

Beneficjenci

Branże współpracujące

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Energetyka i usługi komunalne

Dostarczamy systemy sterowania wraz z elektryką przemysłową dla elektrowni, a także rozwiązania Smart City oraz Smart Grid dla zarządzania siecią.

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Zyskaj pełną kontrolę nad miejską siecią wodociągową i ciepłowniczą. Poznaj nasze inteligentne rozwiązania.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki.

Samorządy / Smart City

Dostarczamy systemy zdalnego monitoringu zużycia wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej i LPG – wraz z detekcją wycieków. Wybierz swoje rozwiązanie.