Rozwiązania

System przedpłatowy i kontrola zaworu

Dla użytkowników ceniących sobie elastyczność i swobodę działania opracowaliśmy system Smart Prepaid.

Poznaj Smart Prepaid. Nasze rozwiązanie umożliwia sprzedaż gazu w sposób przedpłatowy, polegający na zakupie określonej ilości paliwa gazowego przez indywidualnego odbiorcę – z możliwością doładowania konta w dowolnym momencie i zdalnego odblokowania zaworu gazu.

Zyskaj pełną kontrolę rozliczeń

Dzięki Smart Prepaid klient indywidualny zyskuje pełną kontrolę nad swoimi wydatkami oraz swobodę doładowania licznika o dowolnej porze. Jednocześnie nasz system poprawia płynność finansową dostawcy gazu – pomagając wyeliminować zadłużenia i budować pozytywne relacje lojalnościowe z odbiorcami.

Zarządzaj dostawami zdalnie

W ramach wdrożonego rozwiązania nasz rejestrator danych (OLAN I0F5 lub OKO Ixx5) – zamontowany na gazomierzu wyposażonym w zawór wewnętrzny – przesyła odczytane wskazania do serwera przez sieć IoT.

Użytkownik w pełni kontroluje stan swoich środków. Za pośrednictwem dedykowanej aplikacji lub poprzez portal internetowy, odbiorca uzyskuje aktualne informacje na temat salda swojego konta i doładowuje je zdalnie.  W przypadku wyczerpania dostępnych środków zawór zostaje automatycznie zamknięty i jest gotowy do ponownego, zdalnego otwarcia po uprzednim doładowaniu.

System pozwala na zdalny i automatyczny odczyt gazomierza z zaworem wewnętrznym i bezobsługowy system rozliczeń przedpłatowych. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, optymalizujące zarządzanie portfelem zarówno po stronie przedsiębiorstwa dostarczającego gaz, jak i jego odbiorcy.

Nasze urządzenia rejestrujące gotowe są do instalacji na istniejących lub nowych gazomierzach z wbudowaną kontrolą zaworu. Oznacza to brak dodatkowych kosztów związanych z nieplanowaną wymianą istniejącej infrastruktury.

Nasze rozwiązania od lat działają dla klientów AIUT w Polsce i na świecie. Produkowane przez nas urządzenia są atestowane i spełniają najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa.

Zalety systemu:

  • zdalna kontrola zaworu
  • doładowanie konta on-line
  • poprawa relacji lojalnościowych między odbiorcami i dostawcą gazu
  • poprawa płynności finansowej i redukcja zadłużeń
  • szybki zwrot inwestycji
  • zdalne otwarcie zaworu

Nasze urządzenia współpracujące

OLAN I0x5

Poznaj nasze urządzenia.

OKO Ixx5

Poznaj nasze urządzenia.