Rozwiązania

AIUT Maximo Express

Stwórz z nami nowoczesne centrum zarządzania procesami biznesowymi i maksymalizuj zyski swojej firmy. Maximo Express to jedna z najlepszych na świecie platform klasy EAM/CMMS do kompleksowego zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i utrzymaniem ruchu ‑ gotowa do natychmiastowego wdrożenia, z możliwością rozszerzenia kompetencji i kastomizacji.

System zapewnia pełną kontrolę nad majątkiem zakładu, pozwala na efektywne kierowanie pracą, wspiera i usprawnia zarządzanie działem utrzymania ruchu, gospodarką remontową i serwisową oraz dokumentacją. Rozwiązanie zorientowane jest na zmniejszenie awaryjności urządzeń i skrócenie przestojów oraz na poprawę wyników finansowych, w tym zwłaszcza maksymalizację rentowności inwestycji (ROI).

Poznaj zalety systemu

  • Optymalizacja pracy zakładu
  • Wyraźnie zwiększona efektywność zasobów
  • Obniżenie kosztów kapitałowych i operacyjnych
  • Zarządzanie cyklem życia maszyn i urządzeń
  • Usprawnienie pracy służb Utrzymania Ruchu
  • Prewencja zdarzeń
  • Redukcja przestojów
  • Business automation

Maximo Express zapewnia zaawansowane narzędzia do raportowania oraz monitoring kluczowych wskaźników KPI. To elastyczne i niezawodne rozwiązanie, w pełni integrowalne z systemami macierzystymi firmy (w tym m.in. z ERP, SCADA czy MES), gwarantujące poufność i bezpieczeństwo danych.

Maximo Express zostało zbudowane przez AIUT w oparciu o system naszego wieloletniego partnera ‑ IBM Maximo Asset Management oraz najlepsze praktyki zebrane w ciągu ostatnich ponad 25 lat naszej działalności. Rozwiązanie stanowi produkt kompleksowy, obejmujący wdrożenie, licencje oraz niezbędną infrastrukturę, a także usługi szkoleniowe oraz asystę powdrożeniową.

Park maszynowy | budynki |  instalacje | infrastruktura techniczna | flota samochodowa

Awarie | zgłoszenia | gospodarka remontowa | gospodarka magazynowa | zakupy

Planowanie i harmonogramowanie prac | zaawansowane raporty, dzięki narzędziom Business Intelligence

Korzystaj z jednego z najlepszych systemów EAM w wygodnej opłacie abonamentowej w modelu SaaS (Software as a Service).

kompleksowe rozwiązanie bazujące na jednej z najlepszych na świecie platform IBM Maximo Asset Management
system dostępny również w wersji mobilnej
bogaty pakiet produktów i usług, niezbędny sprzęt i szkolenia
ekspresowe wdrożenie i natychmiastowa praca z systemem, szybkie uruchomienie produkcyjne

Inne kompetencje w obszarze IT EAM

Platforma Energetyka GAZ – PEGAZ

Modułowe rozwiązanie do zarządzania majątkiem, pracami i utrzymaniem ruchu, dedykowane klientom z branży energetycznej, gazowej i paliwowej.

AIUT Control Desk Express

Poznaj kompleksowe, szybkie do wdrożenia rozwiązanie, umożliwiające zarządzanie usługami i infrastrukturą IT.

IBM Cognos

Prezentuj dane inteligentnie. Poznaj zaawansowane rozwiązanie do tworzenia szczegółowych analiz i raportów biznesowych.

IBM Control Desk

System ITSM do zarządzania usługami IT, zapewniający automatyzację i kontrolę procesu, certyfikowany pod względem zgodności z ITIL.

IBM Maximo

Światowej klasy system wspierający zarządzanie majątkiem, pracami, gospodarką remontową i utrzymaniem ruchu.