Dostarczamy kompletne, zaawansowane systemy transportu automatyzujące dostawy do głównych ciągów produkcyjnych lub pomiędzy stanowiskami, projektowane według indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiadamy precyzyjnie na potrzeby naszych klientów z branży paliwowej i petrochemicznej, oferując kompleksowe rozwiązania do monitoringu paliw (transport drogowy i kolejowy) oraz systemy zarządzania logistyką zakładową dla terminali paliwowych i cargo.

Możliwości techniczne

Opracowujemy i wdrażamy zautomatyzowane systemy transportu materiałów w obszar linii produkcyjnych i pomiędzy stanowiskami ‑ często związane ze specyfiką pracy danego zakładu. Wyposażamy fabryki w linie pakujące i przenośniki palet. Autonomiczne pojazdy transportowe AIUT - FORMICA 1, wspierają pracę przedsiębiorstw, zaopatrując główne ciągi wytwórcze w potrzebne komponenty bez udziału operatora. Nasze systemy monitorujące trasę floty drogowej lub kolejowej w dowolnym miejscu na świecie, dają naszym klientom pełną kontrolę nad przewożonym ładunkiem. To zaawansowane narzędzia biznesowe, wpływające na poprawę bezpieczeństwa i eliminujące ryzyko niepożądanych zdarzeń w całym cyklu dostaw materiałów i produktów. Nasze możliwości obejmują m.in.:

 • liniowy manipulator 3-osiowy typu "gantry"
 • integracje wózków AGV/AGC
 • linia pakująca
 • robotyka współpracująca
 • integracja przenośników
 • integracje podajników zasobów produkcyjnych
 • rozległe systemy przenośnikowe
 • przenośniki palet
 • integracja rozwiązań robotycznych
 • tracking floty drogowej i taboru kolejowego
 • systemy transportu węgla
 • systemy transportu kruszywa
 • układy pakowania i załadunku wapna
 • systemy transportu cementu
 • instalacje automatycznego poboru próbek oraz przesyłania ich pocztą pneumatyczną do automatycznego laboratorium badania cementu
 • instalacje załadunku cementu luzem na samochody
 • systemy sterowania liniami sortowania kruszywa
 • instalacje załadunku kruszywa na wagony i samochody
 • systemy transportu paliw alternatywnych
 • systemy automatyki wraz z zabezpieczeniami dla układu zasilania gazem i kontroli spalania gazu

Zastosowanie w branżach

Automatyka przemysłowa

Mamy 30-letnie doświadczenie w automatyzacji i robotyzacji światowego przemysłu. Dostarczamy systemy, maszyny i linie produkcyjne pod klucz.

Branża elektryczna

Realizujemy kompletne dostawy i montaż linii produkcyjnych oraz systemów zarządzania produkcją, jak również systemów automatyki budynkowej.

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki.

Przemysł meblowy

Automatyzujemy procesy produkcji mebli. Dostarczamy i integrujemy kompleksowe systemy dla spójnego zarządzania produkcją, transportem i magazynem.

Przemysł motoryzacyjny

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostawach kompletnych rozwiązań, w tym zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla branży automotive.

Przemysł papierniczy

Programujemy i uruchamiamy pod klucz maszyny papiernicze, dostarczamy systemy sterowania produkcją papieru i tektury. Sprawdź nasze możliwości.

Przemysł spożywczy

Nasze doświadczenie w pracy dla branży spożywczej poparte jest licznymi wdrożeniami zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych.

Ekologia / Recykling

Systemy AIUT wspierają proces ochrony środowiska naturalnego i czuwają nad bezpieczeństwem ekologicznym związanym ze specyfiką pracy danej firmy.

Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych

Projektujemy, budujemy i wdrażamy pod klucz zrobotyzowane linie do produkcji i pakowania kauczuku i tworzyw sztucznych.

Przemysł oświetleniowy

Odpowiadamy za projektowanie i kompletne dostawy nowoczesnych linii produkcyjnych dla przedsiębiorstw z sektora oświetleniowego.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?